Unia Europejska będzie pilnie pracować nad wspólnymi zakupami gazu, LNG i wodoru - taki zapis znajduje się w projekcie konkluzji na rozpoczynający się w czwartek szczyt UE, do którego dotarła PAP.

Projekt mówi też, że Unia Europejska jak najszybciej wycofa swoją zależność od importu rosyjskiego gazu, ropy i węgla. Dlatego Rada Europejska oczekuje kompleksowego i ambitnego planu, opracowanego w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi UE, który Komisja Europejska ma przedstawić do końca maja br.

Przywódcy mają podkreślić na szczycie, że utrzymujące się wysokie ceny energii mają coraz bardziej negatywny wpływ na obywateli i przedsiębiorstwa, co dodatkowo potęguje rosyjska agresja militarna na Ukrainę. Rada Europejska ma dyskutować o tym, jak zapewnić dalszą pomoc najbardziej wrażliwym konsumentom i wspierać europejskie przedsiębiorstwa w perspektywie krótkoterminowej. Szczyt UE ma zachęcić w tym celu państwa członkowskie i KE do dalszego jak najlepszego wykorzystywania zestawu narzędzi, w tym nowych ram pomocy państwa w sytuacjach kryzysowych.

Przywódcy mają stwierdzić na szczycie w Brukseli, że ponowne napełnianie magazynów gazu w całej Unii powinno rozpocząć się jak najszybciej. W perspektywie następnej zimy państwa członkowskie i KE mają pilnie: koordynować działania w celu zapewnienia odpowiednich poziomów magazynowania gazu, razem pracować nad wspólnymi zakupami gazu, LNG i wodoru, ustanowić niezbędne mechanizmy solidarności oraz uzupełnić i ulepszyć połączenia międzysieciowe.

Łukasz Osiński (PAP)