W środę Komitet Ministrów Rady Europy podjął decyzję o zakończeniu członkostwa Federacji Rosyjskiej w Radzie Europy z dniem 16 marca. Decyzja została podjęta na podstawie jednomyślnej opinii Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE) przyjętej w następstwie poważnych naruszeń przez Rosję statutu Rady Europy zgodnie z obowiązującymi procedurami.

"Poprzez swoją niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję na Ukrainę (...) Rosja naruszyła fundamentalne zasady Statutu Rady Europy, Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego. Żałujemy, że Federacja Rosyjska nie posłuchała naszych apeli o natychmiastowe i bezwarunkowe zaprzestanie operacji wojskowych na Ukrainie" - przekazał Borrell w oświadczeniu.

"W wyniku zachowania Rosji obywatele rosyjscy nie będą już korzystali z ochrony, jaką daje Europejska Konwencja Praw Człowieka, ani nie będą mogli wnosić spraw o naruszenie ich praw człowieka do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jest to bardzo niepokojące, kolejne ograniczenie praw obywateli rosyjskich. Unia Europejska wyraża poparcie dla obrońców praw człowieka, sił demokratycznych, wolnych mediów i niezależnego społeczeństwa obywatelskiego w Rosji. Wzywamy Federację Rosyjską do szybkiego powrotu do przestrzegania praw człowieka, prawa międzynarodowego i międzynarodowego prawa humanitarnego" - dodał.

Reklama

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)