Rada UE zatwierdziła we wtorek tzw. rezerwę dostosowawczą w wysokości 5 mld euro, która ma pomóc państwom członkowskim w radzeniu sobie z negatywnymi konsekwencjami brexitu.

Jak informuje Rada, rezerwa wesprze najbardziej dotknięte regiony, sektory i społeczności – pomoże w pokryciu dodatkowych kosztów i rekompensowaniu strat oraz złagodzi negatywne skutki gospodarcze i społeczne będące bezpośrednim wynikiem wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

"Szybkie przyjęcie rezerwy oznacza, że najbardziej poszkodowane europejskie regiony i firmy, w szczególności MŚP i ich pracownicy, otrzymają wkrótce niezwykle potrzebne im środki finansowe. Chcemy pomóc najbardziej dotkniętym przejść przez trudny okres dostosowania się do zmian pobrexitowych. Jest to dowód solidarności wszystkich państw członkowskich z obszarami, które w największym stopniu odczuwają te zmiany" - oświadczył słoweński minister rozwoju i europejskiej polityki spójności, Zvonko Cernac, reprezentujący prezydencję Rady.

Rezerwa jest specjalnym jednorazowym instrumentem nadzwyczajnym. Ma zapewnić wsparcie przedsiębiorstwom publicznym i prywatnym, które borykają się z zakłóceniami w przepływach handlowych, m.in. w związku z nowymi kosztami kontroli celnych i procedurami administracyjnymi.

Rezerwa posłuży sfinansowaniu środków wprowadzonych od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.