Sąd UE odrzucił w piątek wniosek trojga katalońskich eurodeputowanych - w tym byłego szefa rządu Katalonii Carlesa Puigdemonta - o zastosowanie środków tymczasowych i zawieszenie uchylenia immunitetu dokonanego przez Parlament Europejski.

W marcu Parlament Europejski zagłosował za odebraniem immunitetu byłemu szefowi rządu Katalonii Carlesowi Puigdemontowi i dwojgu innym katalońskim politykom - Antoniemu Cominowi i Clarze Ponsati, których władze w Madrycie oskarżyły o zorganizowanie nielegalnego referendum niepodległościowego.

Puigdemont i Comin, którzy wyjechali do Belgii z obawy przed aresztowaniem, zostali członkami Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2019 r., a Ponsati oficjalnie objęła mandat w styczniu 2020 r.

Za trojgiem Katalończyków Hiszpania wystawiła europejskie nakazy aresztowania, domagając się ich ekstradycji w związku z ich rolą w zorganizowaniu referendum niepodległościowego w 2017 r., które hiszpański sąd uznał za nielegalne.

Po decyzji PE europosłowie złożyli wniosek do Sądu UE o zastosowanie środków tymczasowych zawieszających wykonanie decyzji o uchyleniu immunitetu. Argumentowali, że decyzja Parlamentu pozwoli każdemu państwu członkowskiemu i Wielkiej Brytanii zatrzymać ich lub ograniczyć wolność przemieszczania się i wydać władzom Hiszpanii.

Sąd UE w Luksemburgu odrzucił w piątek wniosek, stwierdzając, że "nie ma powodu, aby sądzić, że belgijskie organy sądowe lub organy innego państwa członkowskiego mogłyby wykonać europejskie nakazy aresztowania wydane przeciwko posłom i przekazać ich władzom hiszpańskim".

Jak dotąd Belgia odrzucała żądania Hiszpanii. W styczniu belgijski sąd odmówił ekstradycji Lluisa Puiga, innego byłego członka rządu Katalonii mieszkającego obecnie w Belgii, któremu władze hiszpańskie zarzucają niewłaściwe wykorzystanie funduszy publicznych.