"Pierwszym warunkiem dialogu i pogodzenia się jest zwolnienie i rehabilitacja więźniów politycznych. Drugi warunek, to przeprowadzenie nowych uczciwych wyborów. Trzeci - reforma systemu politycznego, czyli przywrócenie praworządności i poszanowania praw człowieka" - powiedziała Cichanouska na posiedzeniu online zgromadzenia parlamentarnego EuroNest. W jego skład wchodzą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i parlamentów państw Partnerstwa Wschodniego.

"OECD jest właściwą platformą dla prowadzenia takich negocjacji. Ważne jest to, żeby umożliwić dialog między reżimem białoruskim a obywatelami. Żeby (...)doszło do pokojowej transformacji politycznej na Białorusi" - zaproponowała opozycjonistka.

"Białorusini proszą o pokojową demokratyczną transformację. Są zdeterminowani. Od wyborów (prezydenckich) 9 sierpnia (2020 r.) mnożą się represje. Doszło do 3 tys. postępowań karnych i kilkudziesięciu tysięcy aresztowań. W chwili obecnej w naszym kraju wiele osób tkwi w więzieniach i niestety te liczby ciągle rosną" - alarmowała Swiatłana Cichanouska.

Przekonywała, że organizacje pozarządowe to podstawa ewentualnych zmian demokratycznych na Białorusi. Dlatego - jej zdaniem - rząd w Mińsku stara się coraz bardziej ograniczyć ich działanie.

"Działacze i niezależni dziennikarze są wpisywani na listę terrorystów. Tymczasem to są udzie, którzy chcą, żeby ich kraj był stabilny, demokratyczny, aby rozwijał się w sposób pokojowy" - podkreślała polityk.

Na początku kwietnia Komitet Bezpieczeństwa Państwowego wpisał na listę osób zaangażowanych w działalność terrorystyczną również Swiatłanę Cichanouską.

Mówiąc o konkretnych działaniach, jakie mogłaby podjąć Unia Europejska dla wspierania społeczeństwa obywatelskiego w jej kraju, Cichanouska wymieniła m.in. ułatwienia wizowe.

"Białorusini powinni móc przyjeżdżać do UE w sposób swobodny. Powinni brać udział w europejskich programach wymiany, takich jak Horyzont Europa czy Erasmus Plus. Ważne jest, żeby stworzyć na Białorusi dobre społeczeństwo obywatelskie. Nowa Białoruś będzie rzetelnym partnerem dla Unii Europejskiej, który będzie się przyczyniał do stabilności regionu Partnerstwa Wschodniego" - zapewniła była kandydatka na prezydenta.