Prezydent Joe Biden zjawi się dzisiaj w Pittsburghu – mieście, w którym rozpoczął swoją kampanię prezydencką – gdzie zaprezentuje kolejny, flagowy projekt demokratycznej administracji. Pakiet na rzecz amerykańskiej infrastruktury ma dofinansować starzejący się krwiobieg gospodarki Stanów Zjednoczonych.

Jest co dofinansowywać. Stowarzyszenie zrzeszające inżynierów cywilnych niedawno wystawiło amerykańskim drogom tróję z minusem. To i tak lepiej niż dwója, którą ta sama organizacja stawiała rok w rok przez poprzednich kilka lat. Powód? Brak wystarczającego finansowania. Inżynierowie w tym roku szacowali, że do podciągnięcia dróg, mostów, torów, linii energetycznych i kanałów śródlądowych do piątki potrzeba ok. 3 bln dol.