Parlament Europejski przyjął program InvestEU, który ma zaowocować inwestycjami publicznymi i prywatnymi oraz uprościć dostęp do środków finansowych UE. PE zatwierdził porozumienie osiągnięte z Radą przy 496 głosach za, 57 przeciw i 144 wstrzymujących się.

Co to jest Program InvestEU

Program InvestEU, na który w budżecie Unii założono 26 mld euro (w cenach bieżących), ma w latach 2021–2027 przynieść UE inwestycje na 400 mld euro. Nowy program jest częścią funduszu odbudowy o wartości 750 mld euro. Ma sprzyjać strategicznym i innowacyjnym inwestycjom.

Jakie projekty sfinansuje Program InvestEU

InvestEU wspiera inwestycje strategiczne w wytwarzanie produktów farmaceutycznych oraz wyrobów i środków medycznych, które mają kluczowe znaczenie w czasie pandemii. Z programu wspiera się także produkcję komponentów i urządzeń technologii informacyjno-komunikacyjnych w UE.

Program będzie również służył finansowaniu projektów o pozytywnym wpływie na środowisko, klimat i społeczeństwo. Zakłada, że 30 proc. unijnych środków finansowych z niego ma trafić do 2027 roku na cele klimatyczne. Ma on również wspierać MŚP, które ucierpiały wskutek pandemii Covid-19 i którym grozi upadłość.

"UE potrzebuje inwestycji publicznych i prywatnych, aby stać się bardziej konkurencyjna, wydajna i zwiększyć swoją spójność terytorialną. InvestEU wnosi dodatkowe fundusze, dzięki którym projekty, które w przeciwnym razie nie ujrzałyby światła dziennego, staną się rzeczywistością. Nasze sektory strategiczne, takie jak sektor farmaceutyczny, powinny być niezależne. Musimy pomóc regionom, które najbardziej ucierpiały, a obywatele UE zasługują na inwestycje i wysokiej jakości miejsca pracy" - powiedział Jose Manuel Fernandes (EPL), sprawozdawca Komisji Budżetowej w PE.

Po formalnym zatwierdzeniu rozporządzenia przez Radę zostanie ono opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20. dnia po publikacji.