Oprócz Mińska zatrzymania demonstrantów miały miejsce w Brześciu, Grodnie, Lidzie i Nowogródku na zachodzie kraju, a także w Mołodecznie na północy Białorusi.

Od wyborów prezydenckich z 9 sierpnia 2020 roku na Białorusi trwają protesty przeciwko sfałszowaniu ich wyników, przyznających zwycięstwo Alaksandrowi Łukaszence. Władze przy pomocy struktur siłowych odpowiedziały na demonstracje bezprecedensowymi represjami.