Składy orzekające w sprawach wnoszonych do Trybunału Stanu będą wyznaczane przez przewodniczącego tego organu, którym jest I prezes SN, w oparciu o wyniki przeprowadzonego wcześniej losowania - wynika z czwartkowego zarządzenia przewodniczącej TS Małgorzaty Manowskiej.

Sąd Najwyższy Publikuje Nowe Zarządzenie

Komunikat informujący o zarządzeniu, wraz ze skanem dokumentu, zamieszczono w czwartek po południu na stronie Sądu Najwyższego. "Zarządzenie zostało wydane w związku z tym, że grupa członków Trybunału Stanu, którzy krzykliwie domagali się wprowadzenia w Regulaminie TS regulacji przewidujących losowanie składów orzekających, nie umiała przedstawić projektu takiej nowelizacji, który spełniałby wymogi obowiązujących zasad techniki prawodawczej" - zaznaczono w tym komunikacie.

Jak dodano zarządzenie przewodniczącej TS "wychodzi naprzeciw postulatom grupy członków Trybunału Stanu formułowanym przez nich w pismach kierowanych do Przewodniczącego TS i szeroko – choć nie zawsze w sposób rzetelny - relacjonowanych w mediach".

Nowe Zarządzenie Trybunału Stanu Odpowiada na Postulaty

Zapewniono, że po wydaniu tego zarządzenia, składy orzekające Trybunału Stanu - formalnie wyznaczane przez przewodniczącą TS na podstawie dotychczas obowiązującego Regulaminu TS - będą odzwierciedlały wyniki losowania, które będzie poprzedzać to wyznaczenie.

Wcześniej w czwartek media informowały o pismach ośmiorga sędziów TS skierowanych do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, szefa MS i prokuratora krajowego. W pismach tych oceniono, że przewodnicząca TS Małgorzata Manowska nie wykonuje prawnego obowiązku zwołania pełnego składu TS, co - według autorów pism - jest obstrukcją działania tego organu.

Lista Podpisanych Widoczna w Pismach

Pod wystąpieniami podpisali się: adw. Jacek Dubois (zastępca przewodniczącej TS), adw. Kamila Ferenc, radca prawny Adam Koczyk, adw. Marek Małecki, adw. Marek Mikołajczyk, adw. dr Marcin Radwan-Röhrenschef, adw. Przemysław Rosati i adw. dr Piotr Zientarski.

Już w marcu br. sześcioro z tej ósemki sędziów TS zwróciło się do przewodniczącej Manowskiej postulując wprowadzenie do regulaminu TS losowania składów orzekających (w pierwszej i drugiej instancji), zamiast ich wyznaczania przez przewodniczącą TS. Chcą również jawności posiedzeń pełnego składu TS - w szczególności poprzez umożliwienie publiczności obserwowania posiedzeń, a także umożliwienie mediom transmisji obrad.

Konflikt Wokół Zmiany Regulaminu TS

W kwietniu Manowska odmówiła zwołania posiedzenia TS, argumentując, że inicjacja zmiany regulaminu TS - zgodnie z jego przepisami - jest wyłączną kompetencją przewodniczącego TS i nie może się odbywać na wniosek innych podmiotów. W ocenie sędziów TS, którzy sformułowali pisma do naczelnych organów państwa, Manowska w sposób nieuprawniony odmówiła wykonania obowiązku zwołania posiedzenia TS.

Jak zaznaczono w komunikacie na stronie SN treść czwartkowego zarządzenia "dezawuuje formułowane przez niektórych członków TS zarzuty złej woli lub paraliżowania jego prac i mają charakter niemerytorycznego awanturnictwa".

Odpowiedź na Zarzuty dotyczące Nieprawidłowości Regulaminu

"Wniosek o zwołanie posiedzenia pełnego składu TS w celu uchwalenia zmian w regulaminie przedstawiony 31 stycznia br. był niezgodny z (...) Regulaminem TS. Ponadto dołączony projekt nowego regulaminu zawierał braki spowodowane nieznajomością lub lekceważeniem obowiązujących w Polsce zasad techniki prawodawczej" - oceniono.

Wydane w czwartek zarządzenie przewodniczącej TS - jak podkreślono - przewiduje możliwość obecności podczas losowania wszystkich zainteresowanych członków Trybunału Stanu. "W każdej sprawie wylosowani zostaną sędziowie Trybunału w liczbie odpowiadającej liczebności składu orzekającego powiększonej o dwóch sędziów zastępców. Członek Trybunału wylosowany jako pierwszy będzie sędzią sprawozdawcą w sprawie, zaś sędzia wylosowany jako drugi – przewodniczącym składu orzekającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy do składu zostanie wylosowany Przewodniczący TS lub zastępca Przewodniczącego TS" - poinformowano.

Szczegóły Losowania Składów Orzekających TS

"Wydanie zarządzenia realizującego oczekiwania wspomnianej grupy członków TS pozwala w należyty sposób ocenić intencje przyświecające tej grupie przy podejmowaniu nagłaśnianych medialnie działań, w tym również upowszechnianiu przeinaczeń co do przebiegu prac nad poprzednią zmianą regulaminu" - oceniono w komunikacie.

Podkreślono w nim także, że przewodnicząca TS "wyraża nadzieję, że nikomu spośród członków TS nie zależy na przedłużaniu atmosfery konfliktu i cały skład Trybunału Stanu skupi się na sumiennym pełnieniu obowiązków wynikających z ustrojowych zadań tego konstytucyjnego organu". (PAP)

Wezwanie do Zakończenia Konfliktu w Trybunale Stanu

Autor: Marcin Jabłoński

mja/ godl/ mhr/