Już 23–24 maja odbędzie się w Gdyni Kongres Perły Samorządu 2024, w którym wezmą udział przedstawiciele samorządu terytorialnego, administracji centralnej, świata biznesu, nauki, organizacji pozarządowych i mediów. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Nowoczesne państwo, samorząd blisko ludzi”.

Kongres Perły Samorządu odbędzie się w tym roku po raz ósmy. Jego organizatorami są Dziennik Gazeta Prawna oraz miasto Gdynia. Patronat honorowy sprawują Ministerstwo Rozwoju i Technologii, wojewoda pomorski oraz Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem. Wśród partnerów instytucjonalnych są Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Polskie Regiony oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Nowoczesne państwo, samorząd blisko ludzi

Motyw przewodni kongresu oddaje główne wątki, jakie zostaną poruszone podczas dyskusji, warsztatów i rozmów. Wśród nich znajdą się między innymi wyzwania ustrojowe, współpraca władzy centralnej i lokalnej, finanse samorządów, inwestycje, wykorzystanie sztucznej inteligencji i nowoczesnych narzędzi, a także społecznej energii. Samorządy są ważną częścią nowoczesnego państwa i pozwalają wykorzystać energię drzemiącą w małych ojczyznach. Kongres będzie okazją do podzielenia się dobrymi praktykami oraz dyskusji o tym, co jest potrzebne, aby wykorzystać potencjał i pozwolić samorządom efektywnie działać.

Tematem sesji otwarcia będzie „Polska po wyborach: ile nowości, ile kontynuacji”. Ostatnie pół roku przyniosło wyborcze zmiany w samorządzie terytorialnym oraz na szczeblach władzy centralnej. Towarzyszą temu dynamiczne procesy w Unii Europejskiej, przemiany społeczne, błyskawiczny postęp technologiczny z cyfryzacją i ekspansją sztucznej inteligencji na czele, a także globalne procesy geopolityczne oddziałujące na nasz kraj. Uczestnicy sesji będą odpowiadać na pytania, jakie plany oraz warunki do działania ma samorząd terytorialny?

Perły Samorządu dla najlepszych gmin

Tradycyjnie podczas kongresu zostaną nagrodzeni najlepsi samorządowcy. Poznamy wyniki 12. edycji rankingu Perły Samorządu dla najlepszych gmin (w czterech kategoriach: gmina wiejska, miejsko-wiejska, miejska do 100 tys. mieszkańców oraz powyżej 100 tys. mieszkańców), a w tym roku po raz pierwszy także najlepszych powiatów.

Rozstrzygnięty zostanie również ranking Skarbnik samorządu.

Specjalne wydanie Dziennika Gazety Prawnej

Po raz szósty przedstawiciele samorządu wezmą udział w specjalnym kolegium redakcyjnym, którego uczestnicy przygotują wyjątkowe wydanie Dziennika Gazety Prawnej, poświęcone tematom ważnym dla polskich samorządów. Odbędzie się ono 23 maja, podczas kongresu, a wydanie specjalne zostanie opublikowane w całym nakładzie Dziennika Gazety Prawnej i eDGP 26 czerwca 2024 r.

Fundusze europejskie

Kongres Perły Samorządu 2024 będzie ważnym ogólnopolskim spotkaniem różnych środowisk odbywającym się po zakończonych niedawno wyborach samorządowych oraz w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Ważnym wątkiem kongresowych dyskusji będzie wykorzystanie funduszy europejskich.

Program kongresu Perły Samorządu 2024
23 maja 2024 r.
Miejsce: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni (aleja Zwycięstwa 96/98, Gdynia)
10:00–11:30 Oficjalne otwarcie kongresu
SESJA OTWARCIA: Polska po wyborach: ile nowości, ile kontynuacjiZagadnienia:• Jakie są potrzeby i oczekiwania społeczne• Co będzie się dziać w „małych ojczyznach”, jakie są plany samorządowców oraz władzy centralnej• Czy samorządowcy mają warunki do działania na miarę czasów
11:45–13:00 SESJA PLENARNA: Finanse do reformy
Zagadnienia do dyskusji:• Ile centralizacji, ile decentralizacji w lokalnych finansach? Co trzeba zmienić?• Jak odciążyć finanse samorządów, np. w zakresie wydatków na oświatę, nie przeciążając budżetu państwa?• Nowe źródła dochodów JST – udziały w ryczałcie, udziały w VAT?• Zmiany w prawie dotyczącym finansów JST – czy i co należy zmienić?
Wręczenie wyróżnień w Rankingu Skarbnik samorządu 2024
13:00–13:45 Przerwa obiadowa
13:45–14:10 ROZMOWA 2 : 1: Co zrobić, aby Polska była w budowie
14:20–14:35 ROZMOWA 1 : 1: Energetyka samorządowa i energetyka obywatelska – czy państwo daje zielone światło?
14:45–15:30 SESJA PLENARNA: Sztuczna inteligencja i inne cyfrowe rozwiązania w służbie samorządu
Zagadnienia:• aktualne szanse i wyzwania związane z cyfryzacją• co zmienia sztuczna inteligencja w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego• nowe przepisy: Druga Dyrektywa w sprawie Infrastruktury Krytycznej NIS2 (Network and Information Security) i jej znaczenie dla samorządu, AI Act oraz inne istotne przepisy.• trendy w legislacji
15:45–16:00ROZMOWA: 1:1: Samorząd blisko biznesu
16:10–17:00SESJA: Wielka energia małych ojczyzn
Zagadnienia:• siła społecznej energii – jak sprawiać, aby została wykorzystana?• bariery społecznej aktywności• znaczenie edukacji i rola samorządu terytorialnego• samorządowiec XXI wieku: urzędnik czy menedżer
20:00–00:00 Gala Rankingu Perły samorządu – wręczenie wyróżnień
24 maja 2024 r.
Miejsce: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni (aleja Zwycięstwa 96/98, Gdynia)
10:00–10:25 ROZMOWA 1 : 1: Unijne fundusze dla samorządów – gdzie jesteśmy w realizacji perspektywy finansowej 2021–2027.
10:30–11:20SESJA PLENARNA: Pieniądze do wzięcia – finansowanie, na jakie mogą liczyć samorządy: gdzie, ile, na co i na jakich warunkach
Zagadnienia:• rozwiązania finansowe na zielone inwestycje• preferencyjne źródła finansowania na inne cele• oferta instytucji finansowych dla samorządów, spółek komunalnych, szpitali publicznych i instytucji kultury
Wręczenie wyróżnień w Rankingu Perły Powiatów 2024
11:30–12:00FIRESIDE CHAT: Nowe samorządowe siły w parlamencie – nowy punkt widzenia
12:15–13:30 Warsztaty
• Relacje pomiędzy organami samorządu terytorialnego• Dofinansowania i nowa perspektywa finansowa – jak ułożyć projekt pod kątem podatkowym i finansowym? Kwalifikowalność VAT.• Lokalne rozwiązania globalnych problemów – w praktyce
BEZPŁATNY UDZIAŁ DLA UCZESTNIKÓW LOCAL TRENDS SAMORZĄDOWY KONGRES FINANSOWY
(kod promocyjny: LTFREE)