Produkt Krajowy Brutto Polski w 2022 r. wzrósł o 5,6 proc. wobec 5,3 proc. szacowanych wcześniej - wskazał Główny Urząd Statystyczny.

GUS podał, że PKB w 2023 roku wyniósł 0,2 proc., tak jak szacowano wcześniej.

Zmianie uległa dynamika I kwartału 2023 roku do -0,4 proc. z -0,3 proc. wcześniej.