Śląski pion PZ Prokuratury Krajowej skierował akt oskarżenia przeciwko trzem urzędnikom Ministerstwa Rozwoju i Technologii - Stanisławowi Z., Krzysztofowi S. i Tomaszowi K. Śledztwo było prowadzone wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Prokuratura Krajowa przekazała, że prokurator zarzucił oskarżonym przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Wyniki śledztwa

Prokurator ustalił, że w latach 2011 - 2021 Stanisław Z., Krzysztof S. i Tomasz K. jako członkowie służby cywilnej - pracownicy Ministerstwa do Spraw Gospodarki, obecnie Ministerstwa Rozwoju i Technologii - działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej prowadzili odpłatne szkolenia dla przedsiębiorców, ubiegających się o wydanie od reprezentowanego przez nich organu kontroli - właściwego ministra do spraw gospodarki, decyzji administracyjnych, w tym o zgodę na obrót specjalny.

"W śledztwie ustalono, że oskarżeni nie posiadali na tą działalność zgody dyrektora generalnego właściwego ministerstwa, tym samym wykonywali ją wbrew przepisom, a więc wbrew zasadom bezstronności i bezinteresowności oraz dopuszczając do podejrzeń o konflikt między interesem publicznym i prywatnym" - przekazała PK.

Z ustaleń postępowania wynika, że oskarżeni przeprowadzili łącznie ponad 150 szkoleń, których wartość wynosiła ok. 0,5 miliona złotych.

Jest to już drugi akt oskarżenia w tej sprawie, poprzednio prokurator oskarżył Omara F. i Benedykta D. o pośredniczeniu w obrocie bronią, amunicją i technologią o przeznaczeniu wojskowym bez koncesji i przyjęciu z tego tytułu prowizji w łącznej kwocie 453 tysięcy EUR i 31 tysięcy PLN.

Stanowisko MRiT ws. pracowników resortu

Pracownicy oskarżeni o popełnienie czynu z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego (przekroczenie uprawnień służbowych) prowadzili odpłatne szkolenia dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zgód na obrót specjalny w latach 2011-2021.

Podkreślamy, że ww. oskarżeni nie realizowali swoich obowiązków służbowych w MRiT w czasie, kiedy resortem kieruje minister Krzysztof Hetman.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii od początku powzięcia informacji o przedstawieniu zarzutów współpracowało i współpracuje z odpowiednimi służbami państwa w celu dokładnego i rzetelnego wyjaśnienia tej sprawy.

⁠Oświadczamy, że nie akceptujemy w resorcie tego typu praktyk wśród swoich pracowników, a wszelkie przekroczenia kompetencji będą wiązały się z konsekwencjami służbowymi.

Dodatkowo, procedury po przeprowadzeniu których podejmowane zostają decyzje o uzyskaniu zgody na dodatkowe zatrudnienie czy zajęcie zarobkowe, poddawane są procesowi ciągłego monitorowania i doskonalenia.