Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisały Europejską Deklarację dotyczącą Technologii Kwantowych (Quantum Pact), podał resort cyfryzacji. Ministerstwo Cyfryzacji, wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansuje kluczowy projekt w zakresie bezpiecznej europejskiej komunikacji kwantowej (EuroQCI), i nie jest to ostatni projekt, w którym oba resorty połączą siły w budowaniu kwantowej doliny w Polsce.

"Technologie kwantowe, podobnie jak sztuczna inteligencja, stanowią przełom, który znacząco zmieni wiele sektorów gospodarki. Wpłyną na bardziej bezpieczną komunikację, obliczenia wielkoskalowe, przemysł wytwórczy, opiekę zdrowotną, energetykę, a nawet technologie kosmiczne. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek podpisali dziś Europejską Deklarację dot. Technologii Kwantowych (Quantum Pact), aby nasz kraj aktywnie zaangażował się w budowę europejskiego ekosystemu technologii kwantowych" - czytamy w komunikacie.

Technologie kwantowe w Unii Europejskiej

Unia Europejska prowadzi szereg inicjatyw związanych z technologiami kwantowymi. Można tu wymienić np. przedsięwzięcia takie jak European High Performance Computing, w ramach którego powstają europejskie komputery kwantowe, czy European Quantum Communication Infrastructure, zajmujące się sieciami komunikacji kwantowej. Polska jest zaangażowana w obie te inicjatywy. Trwają prace zarówno nad budową krajowej testowej sieci połączeń kwantowych oraz nad dwoma komputerami kwantowymi, z których jeden stanie w Poznaniu, a drugi, współfinansowany przez Polskę, w Ostrawie, podano w informacji.

"Jesteśmy przekonani, że Polska ma duży potencjał do realizacji działań wskazanych w Quantum Pact. Mając na względzie to oraz strategiczne znaczenie technologii kwantowych dla rozwoju nauki i gospodarki jesteśmy zdania, że Polska powinna bez dalszej zwłoki przystąpić do grona sygnatariuszy tego dokumentu" – powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek, cytowany w komunikacie.

Kwantowa dolina w Polsce

Ministerstwo Cyfryzacji, wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansuje kluczowy projekt w zakresie bezpiecznej europejskiej komunikacji kwantowej (EuroQCI), i nie jest to ostatni projekt, w którym oba resorty połączą siły w budowaniu kwantowej doliny w Polsce.

"Zależy nam na aktywnym dążeniu do osiągnięcia wysokiego poziomu w dziedzinie technologii kwantowych, kładąc nacisk na rozwój i innowacje w tym obszarze. Aspirujemy do dołączenia do czołowych graczy w obszarze technologii kwantowych w Europie" - dodał Gawkowski.

Komputery kwantowe w Polsce

Polska jest częścią EuroHPC JU (Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali), w ramach którego planowana jest budowa w Polsce komputera kwantowego, który zostanie zintegrowany z europejską siecią superkomputerową. Dzięki instalacji komputera kwantowego w Polsce zespoły badawcze uzyskają możliwość korzystania z najnowszych rozwiązań tej wciąż nowatorskiej dziedziny, a krajowi użytkownicy będą mieli dostęp do różnorodnych i uzupełniających się technologii kwantowych. Pilotażowe instalacje sześciu komputerów kwantowych EuroHPC JU, w tym polskiego komputera kwantowego opartego o technologie pułapek jonowych, będą udostępnione przede wszystkim do celów badawczo-rozwojowych dla szerokiego grona krajowych i europejskich użytkowników, zarówno dla społeczności naukowej, a także dla przemysłu i sektora publicznego, podano także.

"Przyszła infrastruktura komputerów kwantowych w Europie budowana z aktywnym udziałem Polski będzie wspierać rozwój szerokiej gamy zastosowań technologii kwantowych o znaczeniu przemysłowym, naukowym i społecznym dla Europy, dodając nowe możliwości do europejskiej infrastruktury superkomputerowej. Polska planuje szerokie wsparcie dla inicjatyw kwantowych, umożliwiające rozwój zespołów naukowych w kwantowych technologiach, edukacje młodych talentów w tym zakresie oraz dbanie o bezpieczeństwo komunikacji kwantowej do zapewnienia ochrony transmisji informacji i wysoki poziom cyberbezpieczeństwa przy wykorzystaniu technologii kwantowych" - podsumowano w komunikacie.