Napływ środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) najsilniejszy wpływ będzie miał na wzrost gospodarczy w przyszłym roku, natomiast "kluczowym czynnikiem sukcesu warunkującym wpływ KPO na gospodarkę Polski jest jak najszybsze rozpoczęcie wydatkowania środków", ocenia Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Instytut szacuje, że odblokowanie środków z KPO długoterminowo powiększy polską gospodarkę o około 2 pkt proc.

"Pierwsze wyraźniejsze efekty makroekonomiczne zobaczymy już pod koniec 2024 r. Łączny wpływ KPO na PKB w 2024 r. będzie nie większy niż 0,2 pkt proc., ale te środki pozwolą utrzymać tempo wzrostu inwestycji na dodatnich poziomach, pomimo przestoju w finansowaniu środków spójności. Najsilniejszego wpływu KPO oczekujemy w 2025 r. Realizacja inwestycji oraz wzrost wydatków publicznych o charakterze konsumpcyjnym mogą wtedy podnieść PKB o ok. 1,2 pkt proc. Nakłady inwestycyjne związane z KPO będą odpowiadać za około 50% łącznego wzrostu inwestycji oraz zdecydowaną większość konsumpcji publicznej. W efekcie wzrost gospodarczy w 2025 r. będzie zbliżony do 4%" - ocenia kierownik zespołu makroekonomii w PIE Jakub Rybacki, cytowany komentarzu.

PIE wyliczył, że skala wpływu KPO na poszczególne komponenty wzrostu PKB szacowanego na 4% r/r w 2025 r. będzie najwyższa w przypadku inwestycji i wyniesie +1 pkt proc. następnie wyniesie +0,6 pkt proc. na konsumpcję i -0,4 pkt proc. na eksport netto.

Instytut szacuje, że odblokowanie środków z KPO długoterminowo powiększy polską gospodarkę o około 2 pkt proc.

Jak wskazał p.o. dyrektora PIE Paweł Śliwowski, "musimy pamiętać o napiętym harmonogramie tego projektu. Kluczowym czynnikiem sukcesu warunkującym wpływ KPO na gospodarkę Polski jest jak najszybsze rozpoczęcie wydatkowania środków".

"KPO to pakiet inwestycyjny o łącznej wartości niemal 60 mld euro. Projekty związane będą z transformacją energetyczną, zielonym transportem oraz digitalizacją. Finansowane będą w postaci bezzwrotnych grantów (25 mld euro) oraz niskooprocentowanych pożyczek (35 mld euro). Unia Europejska dokona emisji obligacji, których spłatę w kolejnych latach zapewni wprowadzenie ogólnoeuropejskich podatków sektorowych m.in. cyfrowego, importowego. Jednocześnie uwzględniając aktualny koszt obligacji, pożyczka z KPO jest o ok. 2 pkt proc. tańsza niż dług krajowy" - wyjaśniono.

Jak podało wcześniej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MfiPR), wypłaty środków z pierwszego wniosku o płatność z KPO można spodziewać się w kwietniu 2024 r. Z pierwszej płatności Polska otrzyma ponad 6,3 mld euro (31 mld zł), w tym blisko 2,7 mldeuro z części dotacyjnej i 3,6 mld euro z pożyczki. Budżet KPO zostanie przeznaczony na cele klimatyczne (46,6%), na transformację cyfrową (21,3%), a także na reformy socjalne (22,3%). Dwa kolejne wnioski (drugi i trzeci) o środki z KPO zostaną złożone w połowie 2024 r., a czwarty i piąty w pod koniec roku.