Postanowieniem prokuratora z dnia 22 stycznia 2024 roku wszczęto śledztwo w dwóch sprawach dotyczących fuzji Orlenu i Lotosu - przekazała posłanka Agnieszka Pomaska w serwisie X.

"Jest śledztwo ws. nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez zarząd PKN Orlen i wyrządzenia znacznej szkody majątkowej oraz ws. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publ, w tym Prezesa UOKiK. To odp. na zawiadomienie z 16.12.2022 r." - napisała Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej.

Posłanka dodała, że prokuratura zwróciła uwagę na nadużycia udzielonych uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków przez zarząd Orlenu oraz inne osoby, które zostały powołane do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą. W drugim punkcie natomiast prokuratura wszczyna śledztwo w związku z przekroczeniem uprawnień i niedopełnieniem obowiązków tym razem przez Prezesa UOKiK-u, który wyraził zgodę na fuzję.

- Śledztwo prokuratury będzie dotyczyło umów związanych zarówno z połączeniem spółek Lotos i Orlen, ale będzie również dotyczyło wyprzedaży Lotosu. Wprost prokuratura mówi, że mogło dojść do wyrządzenia PKN Orlen szkody majątkowej wielkich rozmiarów, nie mniejszej niż 4 miliardy złotych. To jest czyn zagrożony (...), od trzech miesięcy do dziesięciu lat więzienia - uzupełniła Agnieszka Pomaska w TVN24.

Zawiadomienie w sprawie fuzji Orlenu i Lotosu

Jak czytamy w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa, zdaniem Pomaskiej, osoby działające w imieniu PKN Orlen w związku z zawartą umową sprzedaży udziałów spółki Lotos z saudyjską spółką Saudi Aramco, dopuściły się sprzedaży z pominięciem przepisów Ustawy o kontroli niektórych inwestycji oraz innych nieprawidłowości proceduralnych, zgrażających interesom Rzeczpospolitej Polskiej.

Prokuratura Okręgowa w Płocku przekazała w odpowiedzi, że zgodnie z postanowieniem prokuratora z dnia 22 stycznia tego roku zostało wszczęte śledztwo w dwóch sprawach. Pierwszy mówi o czynie z art. 296 par. 1 i 3 k.k., a drugi o czynie z art. 231 par. 1 k.k.

Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym (art. 296 KK)

§ 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 2 wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 KK)

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.