Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odwołała zarząd Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zdecydowała, że p.o. prezesa PARP będzie Joanna Zębaczyńska-Świątek.

"Podjęłam decyzją o odwołaniu zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). To największa instytucja wspierająca przedsiębiorców w Polsce, ma ogromne fundusze na wsparcie przedsiębiorców. W perspektywie finansowej 2021-2027 to jest ok. 20 mld zł z funduszy strukturalnych. W tym roku PARP powinien przekazać przedsiębiorcom 3,5 mld zł” – powiedziała w poniedziałek na konferencji prasowej minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

"Na pełniącą obowiązki wybrałam Joannę Zębaczyńską-Świątek, dotychczasową dyrektor departamentu koordynacji i wdrażania programów w PARP" – dodała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Wskazała, że w tym roku z PARP powinno otrzymać wsparcie ok. 1 tys. przedsiębiorców. Wyjaśniła, że „dlatego tak ważne jest, aby PARP był instytucją nowoczesną, stojącą frontem dla klientów".

"Jest to instytucja, która jest ospała, nieefektywna, niedynamiczna i to się musi zmienić" - zaznaczyła Pełczyńska-Nałęcz. "Celem na wejście jest skrócenie czasu rozpatrywania wniosków" - poinformowała. Zwróciła uwagę, że w listopadzie ubiegłego roku zakończył się konkurs, w którym firmy zgłosiły 3 tys. wniosków. "Dowiedziałam się od odwołanego dzisiaj zarządu PARP-u, że te wnioski będą rozpatrywane przez rok. to oznaczałoby, że przedsiębiorcy dostaną informacje o wsparciu rok po tym jak został zakończony konkurs, czyli w listopadzie br. To jest nie do przyjęcia" - stwierdziła minister. Dodała, że "to musi się zmienić".

"Dzisiaj też ogłaszam konkurs według wszelkich standardów, profesjonalny, konkurs, transparentny na prezesa PARP"- poinformowała Pełczyńska-Nałęcz.

Konkurs na prezesa PARP

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko dodał, że przede wszystkim wydłużony zostanie czas trwania naboru "do 3 tygodni, do 21 dni". "Chcemy w ten sposób dać czas wszystkim osobom, które potencjalnie byłyby zainteresowane startem w tym konkursie. Chcemy znaleźć jak najlepszych specjalistów na tę funkcję. Kryteria naboru będą publicznie znane" - zapewnił Szyszko, dodając, że jednym z nich będzie test wiedzy. "Będziemy też wymagać prezentacji, dość krótkich i zwięzłych, w których kandydaci zaprezentują swoje główne cele. Przewiduję, że ta rekrutacja potrwa około miesiąca, półtora" - poinformował wiceminister.

PARP informuje na swoich stronach, że celem jej działania jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

Dodano, że PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr. Zaznaczono, że wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.