Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zgłosił sprawę do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, wyrażając podejrzenie o popełnienie przestępstwa przez firmę SkyCash Poland. Dodatkowo, spółka ta została również umieszczona na liście ostrzeżeń publicznych.

Według informacji udostępnionych przez PAP Biznes, UKNF oświadczył, że zgłoszenie dotyczy podejrzenia naruszenia przepisów określonych w art. 99 ust. 1 pkt 2, w połączeniu z art. 37b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej oraz zasadach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz związanych ze spółkami publicznymi.

Konkretnie chodzi tu o potencjalne naruszenie wymogu przedstawienia zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego w przypadku dokonywania oferty publicznej papierów wartościowych lub emisji obligacji bez spełnienia ustawowych wymogów.

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała firmę SkyCash Poland na swoją publiczną listę ostrzeżeń.

SkyCash to polska firma technologiczna działająca w sektorze fintech. Od 2010 roku rozwija własny system płatności dla biletów komunikacji miejskiej, opłat parkingowych oraz przejazdów kolejowych. Sama firma podkreśla na swojej stronie, że odnotowuje obecnie dominującą pozycję na rynku płatności za parkingi poprzez smartfony, z udziałem sięgającym ponad 80%, oraz na rynku płatności za bilety komunikacji miejskiej, gdzie udział ten przekracza 50%.