Wybory parlamentarne 2023 już 15 października. Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za pracę przy przygotowaniu wyborów i czuwaniu nad ich zgodnym z prawem przebiegiem. Ile dokładnie można zarobić za pracę przy wyborach?

Wybory i referendum 2023

Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2023 r. zarządził wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory zostaną przeprowadzone w niedzielę 15 października 2023 roku. Jednocześnie 15 października Polacy prawdopodobnie będą mogli wypowiedzieć w ogólnopolskim referendum, odpowiadając na zgłoszone przez partię rządzącą 4 pytania referendalne

W celu sprawnego przeprowadzenia wyborów oraz referendum potrzebni będą pracownicy obwodowych komisji wyborczych. Może być ich ponad 200 tysięcy. Co ważne, za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych przysługuje dieta.

Udział w komisji wyborczej – ile można zarobić?

Za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych przysługuje dieta. Przewodniczący komisji otrzymali przy okazji organizacja ostatnich wyborów - 500 złotych, zastępcy przewodniczącego – po 400 złotych, a członkowie komisji – po 350 złotych. Tymczasem w 2023 roku Państwowa Komisja Wyborcza zwiększyła diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu.

Ile będą mogli otrzymać pracownicy komisji? Za pracę przy wyborach parlamentarnych w 2023 roku przewodniczący komisji zarobią 800 zł, ich zastępcy - 700 zł natomiast zwykli członkowie obwodowych komisji wyborczych – 600 zł. To bardzo duża podwyżka, zapewne podyktowana również wysoką inflacją.

Kilkaset złotych – ale za co dokładnie?

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy przeprowadzenie głosowania w obwodzie, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości, przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Nie wszyscy mogą liczyć na dodatkowe pieniądze

Kto może być kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej? Zgodnie z prawem wyborczym kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania. A zatem musi to być osoba, która jest obywatelem polskim, w dniu zgłoszenia kończy 18 lat, nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, a także nie może być ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

Co zrobić, aby zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej? Wystarczy skontaktować się z komitetem wyborczym albo zgłosić taką kandydaturę samodzielnie przez urząd gminy.

Kiedy zgłosić swoją kandydaturę?

Warto pamiętać, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonuje się najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.