Senat odrzucił w piątek ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej. Ustawa tworzyła Centralną Informację Emerytalną – portal, za pośrednictwem którego można było uzyskać dostęp do pełnych informacji emerytalnych.

Odrzucenia ustawy chciała senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Wniosek złożył senator Koalicji Obywatelskiej Ryszard Świlski. Za odrzuceniem zagłosowało 50 senatorów, 46 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz stanowisko Senatu trafi do Sejmu.

Jeszcze podczas prac sejmowych posłowie Koalicji Obywatelskiej składali wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Jak podnosili, projekt ten jest niepotrzebny, a rozwiązania w nim zawarte mogą rodzić ryzyko nadużyć.

Ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej przewiduje, że za pośrednictwem Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE) jej użytkownicy będą mieli dostęp do informacji o stanie oszczędności emerytalnych i wysokości przyszłych świadczeń. W jednym miejscu mają być prezentowane informacje o stanie kont w systemach prowadzonych przez ZUS i KRUS, prywatnym filarze pracowniczym, czyli w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE), a także w prywatnym filarze indywidualnym: IKE, IKZE i OFE. Informacje z CIE będzie można uzyskać za pośrednictwem domeny gov.pl albo poprzez aplikację mobilną.

W uzasadnieniu do projektu zaznaczono, że "Polacy nie mają komfortu panowania nad całością swoich oszczędności gromadzonych z myślą o przyszłości"; "nie ma jednego, spójnego, docelowego miejsca, gdzie taką informację można całościowo uzyskać bez konieczności zwracania się do wielu instytucji". W efekcie, jak oceniono, "powoduje to także niskie zainteresowanie oszczędzaniem, niską dyscyplinę w oszczędzaniu, a nawet potencjalnie ograniczone zaufanie do instytucji gromadzących oszczędności".

Zgodnie z ustawą za gromadzenie, porządkowanie i organizowanie informacji emerytalnych i usług elektronicznych w ramach CIE odpowiedzialny będzie Polski Fundusz Rozwoju. Na PFR będą spoczywały obowiązki zapewnienia ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych zgromadzonych w CIE, integralności tych danych oraz zapewnienia podmiotom obowiązanym dostępu do systemu. PFR umożliwi także integrację CIE i systemów teleinformatycznych ZUS i KRUS oraz podmiotów obowiązanych.

Zgodnie z projektem, PFR i podmioty grupy PFR mają opracować architekturę, uruchomienie i wdrożenie infrastruktury informatycznej systemu CIE, ZUS i KRUS mają udostępniać informację o kontach i subkontach ubezpieczonych, a także prowadzić działania informacyjne i promocyjne systemu CIE.

Dział informatyzacji KPRM będzie miał za zadanie integrację systemu CIE z serwisem internetowym gov.pl i publiczną aplikacją mobilną, integrację z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej w zakresie uwierzytelnienia użytkownika CIE, za dostęp i wymianę informacji pozyskanych z rejestrów publicznych.

Maksymalny limit wydatków budżetu państwa w latach 2022–2031 tytułem budowy i działania CIE określono w projekcie na 215 mln zł.(PAP)

Autorka: Delfina Al Shehabi

del/ mhr/