W czwartek senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych podtrzymała swoją poprawkę do nowelizacji budżetu na 2023 r. Poprawka mówi o podwyższeniu świadczenia 500 plus od czerwca 2023 r.

W czwartek senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zebrała się, aby przygotować dodatkowe sprawozdanie do nowelizacji budżetu na 2023 r. Było to konieczne ze względu na zgłoszony w czasie środowej debaty na posiedzeniu plenarnym wniosek o przyjęcie ustawy bez zmian.

Komisja odrzuciła ten wniosek i jednocześnie podtrzymała swoją poprawkę, na mocy której podwyżka świadczenia 500 plus do 800 zł ma nastąpić od 1 czerwca 2023 r. Jak wynika z wcześniejszych informacji, przedstawionych na senackiej komisji, koszt tej poprawki to 12,5 mld zł, a źródłem jest utworzona nowelizacją rezerwa celowa na łagodzenie skutków gospodarczych agresji Rosji na Ukrainę. Wartość tej rezerwy to 16 mld zł, z czego 7 mld zł ma zostać przeznaczonych na pomoc rolnikom a 8 mld zł na dozbrojenie polskiej armii.

Poprawka komisji ma być głosowana na trwającym posiedzeniu Senatu.

Nowelizacja budżetu zwiększa limit wydatków państwa w tym roku do nie więcej niż 693,4 mld zł (wcześniej było to 672,5 mld zł), dochody budżetu zostały zwiększone do 601,4 mld zł (poprzednio było to 604,5 mld zł), zaś deficyt budżetu państwa został ustalony na maksymalnie 92 mld zł (poprzednio - 68 mld zł).

Nowelizacja budżetu wynika m.in. z aktualizacji założeń makroekonomicznych. Zgodnie z obecną prognozą, PKB w tym roku ma realnie wzrosnąć o 0,9 proc. (1,7 proc. planowane było pierwotnie), zaś inflacja średniorocznie ma wynieść 12 proc. (było 9,8 proc.). Poza tym w budżecie założono, że stopa bezrobocia wyniesie 5,5 proc. na koniec roku (pierwotnie zakładano 5,4 proc.), a przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniesie 7104 zł.

Zwiększeniu uległy także niektóre kategorie wydatków. Wśród nich jest przekazanie samorządom w bieżącym roku dodatkowych dochodów w wysokości ponad 14 mld zł. Mają one stanowić uzupełnienie subwencji ogólnej. W ramach uzupełnienia subwencji ogólnej uwzględnione zostały środki na wypłatę w 2023 r. nagrody specjalnej dla nauczycieli oraz wyższe środki w związku z planowanym ustaleniem od dnia 1 lipca 2023 r. wyższej kwoty bazowej służącej ustaleniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach zmian w budżecie przekazane zostaną dodatkowe środki z możliwością ich przeznaczenia dla pracowników państwowej sfery budżetowej na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń w 2023 roku (dodatkowe środki będą również skierowane dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez organy rządowe). (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ mmu/