Ważne jest, aby Trybunał Konstytucyjny mógł podejmować decyzje w pełnym składzie; od jakiegoś czasu są one niestety blokowane – powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki, pytany o to, jakiej decyzjii Trybunału spodziewa się w sprawie wniosku, który skierował do TK na początku czerwca.

Na 13 lipca wyznaczona została w TK rozprawa dotycząca wniosku premiera w sprawie pełnego składu TK; sprawą ma zająć się skład pięciu sędziów TK.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej szef rządu pytany był, jakiego werdyktu się spodziewa się i czy liczy, że rozpoznanie wniosku "rozwiąże pat w TK" i przybliży odblokowanie środków z KPO.

"Kiedy będzie ten wniosek rozstrzygnięty, tego nie wiem; jakie będzie rozstrzygnięcie, rzecz jasna również nie wiem, natomiast intencja rzeczywiście była taka, żeby spróbować zaproponować rozwiązanie, które może pozwolić Trybunałowi podejmować decyzje, ponieważ dzisiaj kilku sędziów stosuje mechanizm obstrukcji, strajku włoskiego, nie wiem, jak to nazwać" – odpowiedział premier.

"Nie wiem, jaki werdykt zapadnie, ale z mojej perspektywy ważne jest, żeby decyzje w pełnym składzie mogły być podejmowane, a teraz od jakiegoś czasu te decyzje są niestety blokowane" - stwierdził Morawiecki.

Wniosek, który premier Mateusz Morawiecki skierował do TK w czerwcu, dotyczy konstytucyjności jednego z przepisów ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (art. 37; ust. 2 zdanie pierwsze). Przepis ten stanowi, że: "rozpoznanie sprawy w pełnym składzie wymaga udziału co najmniej jedenastu sędziów Trybunału". W TK jest 15 sędziów.

W Trybunale Konstytucyjnym od kilku miesięcy trwa spór o kadencję Julii Przyłębskiej jako prezesa Trybunału, który utrudnia w ostatnim czasie zebranie się Trybunału w pełnym składzie 11 sędziów. Pełen skład jest wymagany do rozprawy ws. styczniowej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym z wniosku prezydenta. Andrzej Duda skierował go w lutym do Trybunału w trybie kontroli prewencyjnej. Nowelizacja ma - według PiS - wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków na realizację Krajowego Planu Odbudowy.

Termin rozprawy TK w sprawie noweli o SN był wyznaczony na 27 czerwca br., jednak 23 czerwca został zdjęty z wokandy. Na razie nie ma nowego terminu na rozpatrzenie wniosku prezydenta.

Zgodnie z ustawą pełny skład TK jest wymagany w sprawach sporów kompetencyjnych pomiędzy konstytucyjnymi organami państwa, stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta RP, zgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznych, zgodności ustawy z konstytucją przed jej podpisaniem lub umowy międzynarodowej przed jej ratyfikacją, z także spraw o szczególnej zawiłości - z inicjatywy prezesa TK, a także gdy z wnioskiem o uznanie sprawy za szczególnie zawiłą zwróci się skład orzekający wyznaczony do rozpoznania danej sprawy, albo gdy szczególna zawiłość wiąże się z nakładami finansowymi nieprzewidzianymi w ustawie budżetowej. (PAP)

autor: Jakub Borowski

brw/ sdd/