W piątek po godz. 9. Sejm wznowił obrady. Rano zaplanowane są pytania w sprawach bieżących oraz informacja bieżąca ws. sytuacji polskich kredytobiorców oraz programów rządowych mających na celu ich wsparcie przy zaciąganiu i obsłudze kredytów hipotecznych. O taką informację wnioskował klub PiS.

Sejm zajmie się także poselskimi projektami uchwał w sprawie obrony polskich lasów oraz w sprawie ustanowienia Specjalnego Trybunału ds. Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie.

Posłowie rozpatrzą także obywatelski projekt zmian w ustawie o rencie socjalnej oraz rządowy projekt ustawy o świadczeniu wspierającym.

O godz. 17 rozpoczną się głosowania, m.in. nad poprawkami Senatu do szeregu ustaw, a także nad wnioskiem opozycji o odrzucenie informacji ministra spraw zagranicznych, którą Zbigniew Rau przedstawił w czwartek. (PAP)

par/