Wobec sprawców drobniejszych przestępstw rozszerzamy działanie systemu dozoru elektronicznego - poinformował minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

We wtorek w siedzibie Biura Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa "Oszczędne i nowoczesne rozwiązania dla więziennictwa. System Dozoru Elektronicznego". Podczas niej minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro podkreślił, że po latach bojów zaostrzone zostało prawo karne dla najgroźniejszych przestępców i bandytów.

"Chodzi o sprawców zabójstw, ciężkich pobić, gwałtów oraz osób działających w ramach zorganizowanych, mafijnych grup przestępczych. Ale walka z przestępczością, walka o bezpieczeństwo Polaków to nie tylko zaostrzanie kar, ale to też działania w innych dziedzinach" - podkreślił Zbigniew Ziobro.

Zaznaczył, że do walki z przestępczością Ministerstwo Sprawiedliwości podchodzi w sposób elastyczny. "Widzimy na horyzoncie nie tylko zagrożenia związane z najbardziej brutalną przestępczością, której szczególnie wiele uwagi poświęcamy. Ale przestępstwa dopuszczają się też osoby, które w swojej drodze życiowej popełnili jakiś błąd i ich przestępstwa nie należą do najcięższego gatunku. Wszelkie względy przemawiają za tym, aby nie zamykać ich za murami, ale aby stworzyć im możliwość odbywania kary w ramach tzw. więzienia elektronicznego, które daje szansę na to, aby osoby mogły pracować w określonych warunkach nadanych przez sąd, ale jednocześnie realnie odczuwały dolegliwość związaną z pozbawieniem wolności" - tłumaczył.

"Wobec sprawców drobniejszych przestępstw rozszerzamy działanie systemu dozoru elektronicznego, tego więzienia elektronicznego, które jest jednym z trzech najlepiej rozbudowanych systemów w krajach Unii Europejskiej. Konkurujemy tutaj jak równy z równym z Francją i Wielką Brytanią. I można powiedzieć, że odnosimy sukcesy" - podkreślił.

"Jednocześnie, żeby mogło mieć to miejsce konieczne były ważne decyzje, które podejmowałem jako minister sprawiedliwości m.in. o rozszerzeniu prawnych możliwości zastosowania tego więzienia elektronicznego wobec określonych sprawców. Rozszerzyliśmy katalog osób, które mogą podlegać tego rodzaju rygorom do sprawców skazanych na kary do półtora roku pozbawienia wolności. Wcześniej był to niższy pułap, ale też stworzyliśmy możliwość, by takie kary były orzekane wobec osób, które zostały skazane na karę nie dłuższą niż trzy lata i zostały im do obycia jeszcze pół roku pozbawienia wolności" - dodał minister sprawiedliwości prokurator generalny. (PAP)

autorzy: Bartłomiej Figaj, Aleksandra Kuźniar

bf/ akuz/