Będzie przedmiotem prac na kolejnym posiedzeniu Sejmu - powiedziała w poniedziałek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, odnosząc się do projektu ustawy o zamrożeniu cen gazu na 2023 r.

Chodzi o rządowy projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, który w poniedziałek opublikowano na stronie Sejmu.

Minister Moskwa przypomniała podczas poniedziałkowej konferencji, że projekt ustawy został przyjęty przez rząd w piątek w trybie obiegowym - "w bardzo podobnym kształcie, w jakim był dyskutowany na wtorkowej Radzie Ministrów". "Znajduje się już w Sejmie, stąd też wiemy, że będzie na kolejnym posiedzeniu przedmiotem prac parlamentu" - wskazała.

Chodzi, jak dodała, o zamrożenie ceny gazu "dla odbiorców indywidualnych, dla całej listy podmiotów wrażliwych, podobnie jak w prądzie, czyli szkół, szpitali, uczelni, żłobków, i wszystkich innych podmiotów, które świadczą usługi, działalność wrażliwą". Zaznaczyła, że lista ta "została z ustawy z tego roku przeniesiona i dla tych podmiotów mrozimy na poziomie stawki z tego roku, to jest 200 zł z niewielką końcówką".

Dodała, że wraca natomiast kwestia VAT. "Jesteśmy w dialogu z Komisją Europejską, KE z perspektywy konkurencyjności ma oczekiwanie, żeby ten VAT na gaz, m.in w Polsce wrócił i tak stanie się od stycznia 2023 r." - mówiła.

Minister zwróciła uwagę, że będzie stosowane kryterium dochodowe - "czyli zamrożenie ceny plus". "Mrozimy dla wszystkich, a kryterium dochodowe będzie stosowane dla gospodarstw, dla rodzin, żeby otrzymać zwrot VAT-u" - wyjaśniła.

Jak mówiła Anna Moskwa, wszyscy, którzy będą się mieścili w progu dochodowym - w przypadku gospodarstw jednoosobowych to 2100 zł, a wieloosobowych 1500 zł - w swoim urzędzie gminy, "będą mogli otrzymać zwrot VAT-u w formie specyficznego dodatku gazowego w takim tempie, w jakim te faktury będą do rodzin wpływały".

Minister klimatu zaznaczyła, że będzie się to odbywało według schematu dodatku osłonowego. "Wnioski, które do końca października już wpływały do gmin, weryfikacja dochodów, to się niedawno stało, więc gminy będą mogły łatwo przeprowadzić ten proces i na bieżąco, po otrzymaniu środków od wojewodów, zwracać VAT tym wszystkim, którzy w tej grupie dochodowej się mieszczą".

Projekt ustawy o zamrożeniu cen gazu na 2023 r. zakłada, że koszt rekompensat z tytułu stosowania ceny maksymalnej oraz stawek dystrybucji paliw gazowych dla niektórych odbiorców paliw gazowych wyniesie w ok. 29 mld zł.

Jednocześnie w projekcie zapisano, że osoby, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego (2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego) uzyskają dodatkowo zwrot VAT zapłaconego przy zakupie gazu.

W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) podano, że szacowana liczba gospodarstw domowych, którym przysługiwać będzie refundacja podatku VAT, wyniesie ok. 300 tysięcy. Koszt tej refundacji szacowany jest na ok. 1 mld zł i określono go na podstawie maksymalnej ceny za paliwo gazowe wynoszącej 200,17 zł/MWh.

"Przyjęto, że średni koszt paliwa gazowego ponoszony przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą paliw gazowych do odbiorców objętych ochroną taryfową wyniesie około 615 zł/MWh" - dodano.

W OSR podano dodatkowo, że w związku z nowymi zadaniami przewidywanymi w ustawie dla Prezesa URE, w projekcie przewidziano przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na wykonywanie tych zadań w łącznej kwocie 21 mld 512 mln zł w latach 2023-2032.

Jak poinformowała wcześniej kancelaria premiera w komunikacie, ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach oraz podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe.(PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ skr/