W Polsce systematycznie wzrasta odsetek przeciwników karania fizycznego dzieci. Od 2017 r. przybyło osób, które są za prawnym zakazem stosowania takich kar przez rodziców. Jak pokazują badania FDDS, dziś popiera go 70 proc. respondentów wobec 52 proc. pięć lat temu. Co jednak ciekawe, tylko 57 proc. badanych wie, że taki zakaz w krajowych przepisach już istnieje.
Z raportu „Postawy wobec kar fizycznych i ich stosowania” widać, że przeważająca część badanych opowiedziała się za prawnym zakazem uderzeń w twarz, mocnego bicia ręką, pasem lub innym przedmiotem, potrząsania lub popychania. Ale…