Rzecznik PiS Radosław Fogiel wraz z ministrem rozwoju i technologii Waldemarem Budą zorganizowali we wtorek konferencję, podczas której - jak mówił Fogiel - odsłonili kulisy uprawiania polityki gospodarczej i energetycznej przez b. premiera, szefa PO Donalda Tuska. W prezentacji PiS, którą otrzymał PAP, czytamy, że "Donald Tusk wraz ze współpracownikami z rządu, w Rosjanach upatrywał partnera do inwestycji w polski sektor energetyczny i paliwowy oraz wspierał ich interesy w naszym kraju, a także na arenie międzynarodowej".

"W biznesach z Rosjanami, nie przeszkodziła nawet tragiczna śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego i członków towarzyszącej mu delegacji. Wręcz przeciwnie – to właśnie wtedy współpraca rządu PO z Rosjanami rozkwitła" - podkreślają autorzy i dodają, że "proces uzależniania Polski od rosyjskiej energetyki następował we wszystkich najważniejszych jej obszarach i gdyby doszedł do skutku na lata podporządkowałby Polskę woli Władimira Putina".

Jako przykład powołują się na pismo wicepremiera Federacji Rosyjskiej Igora Sieczina do ówczesnego wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka z dnia 10.04.2010 informujące o gotowości do zawarcia porozumień gazowych. "W tę trudną godzinę chciałbym podkreślić swą gotowość do dalszej aktywnej współpracy z panem celem rozwoju rosyjsko-polskiego współdziałania w dziedzinie energetycznej w zakresie realizacji zakrojonych na wielką skalę porozumień osiągniętych przez przewodniczącego rządu Federacji Rosyjskiej Władimira Putina i przewodniczącego Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska" - czytamy.

Reklama

"Z satysfakcją można odnotować, że w relacjach polsko-rosyjskich rok 2010 jest okresem intensywnego dialogu na różnych szczeblach, w tym przede wszystkim na szczeblu Premierów oraz Prezydentów, a także wdrażania inicjatyw zmierzających do aktywizacji wzajemnych kontaktów, w tym gospodarczych" - napisano natomiast w materiale tezowo-informacyjny dla Waldemara Pawlaka do wykorzystania w spotkaniu plenarnym z delegacją rosyjską i rozmowach z Minister Rozwoju Gospodarczego FR Elwirą Nabiulliną i Ministrem Energetyki Siergiejem Szmatko (wizyta Prezydenta FR Dmitrija Miedwiediewa w Polsce, Warszawa, 6 grudnia 2010 roku).

Natomiast, jeżeli chodzi o sektor paliwowy wskazano, że Donald Tusk na spotkaniu w Davos, w styczniu 2009 r., uzgodnił z Rosjanami budowę bazy paliwowej w gdańskim porcie. "Wcześniejsze próby rosyjskiej ekspansji zostały zablokowane przez Kancelarię Prezydenta Lecha Kaczyńskiego" - podkreślono. "Rosjanie w trakcie regularnych spotkań, informowani byli o strategicznych planach dotyczących polskiego rynku paliw, w tym zachęcani przez rząd Donalda Tuska do zakupu Grupy Lotos SA" - dodano.

Reklama

Przykładem jest pismo Dyrektora Generalnego Lukoil Polska, A. Lambina do Ministra Skarbu Państwa, Aleksandra Grada z 11 lutego 2009 roku, gdzie napisano: "Podczas spotkania Premiera Polski Donalda Tuska z prezydentem firmy Lukoil Vagitem Alekpierovem na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos zostało osiągnięte porozumienie odnośnie udostępnienia firmie Łukoil Polska terenu w Porcie Gdańskim pod budowę terminala paliwowego".

"Zarząd Portu potwierdził, iż w roku 2007 Lukoil Polska nieformalnie zwrócił się do Zarządu o rozpatrzenie możliwości realizacji inwestycji budowy terminala paliwowego na terenie +Mogilnika+ tj. na terenie ok. 5-7 ha gruntu (do +usypania+). W tym też czasie Kancelaria RP wyraziła zaniepokojenie wejściem obcych spółek z inwestycjami paliwowymi na teren Portu i poprosiła o przedstawienie wyjaśnień. Dalsze rozmowy z Lukoil zostały przerwane" - czytamy z kolei w notatce informacyjnej ze spotkania ws. Projektu inwestycji Lukoil Polska Sp z o.o. (Ministerstwo Skarbu Państwa, 16 lipca 2009 r.).

Inny dokument, którego fragment znajduje się w prezentacji, dotyczy współpracy w obszarze przetwórstwa ropy naftowej i jest to protokół V posiedzenia grupy roboczej ds. współpracy w sektorze energetycznym, Polsko – Rosyjskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej (Moskwa, 22 marca 2011 r.). "Polska strona poinformowała stronę rosyjską o planach prywatyzacji Grupy Lotos S.A. Strona rosyjska natomiast, poinformowała o zainteresowaniu m.in. OAO +TNK-BP+ zakupem wystawionych na sprzedaż akcji Lotos S.A., jak również innych aktywów w obszarze przetwórstwa, należącego do polskich przedsiębiorstw" - czytamy w nim. Jak przypomniano, w 2013 r. TNK-BP zostało kupione przez Rosnieft.

"Okres rządów Donalda Tuska to czas bezprzykładnej współpracy polskich przedsiębiorstw i instytucji naukowych z rosyjskim przemysłem węglowym" - napisano w rozdziale dotyczący sektora górnictwa. "Rząd Donalda Tuska był świadom skali importu rosyjskiego węgla. Jak wskazują dane w szczytowym okresie było to około 9 mln ton rocznie" - podano i wskazano, że "mimo to nadal dostarczano do FR technologie i maszyny mające unowocześniać rosyjski sektor górniczy".

Przykładem jest tu protokół IV posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Międzyrządowej Komisji do spraw Współpracy Gospodarczej (21-22.04.2011), gdzie napisano: "Komisja z zadowoleniem odnotowała nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy Departamentem Przemysłu Węglowego i Torfowego Ministerstwa Energetyki Federacji Rosyjskiej a Departamentem Górnictwa Ministerstwa Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięcie porozumienia o rozwoju współpracy w realizacji programu modernizacji branży górniczej w Rosji z udziałem polskich przedsiębiorców, producentów sprzętu górniczego, organizacji wytwórców technologii bezpieczeństwa i instytutów naukowych".

"Strony nadal są zainteresowane intensyfikacją szeroko rozumianej współpracy w dziedzinie przemysłu węglowego. Współpraca ta ma dotyczyć modernizacji obiektów przemysłu węglowego Federacji Rosyjskiej. Projekt przewiduje unowocześnianie i rozwój kopalń węgla" - napisano natomiast materiale Ministerstwa Gospodarki przed V posiedzeniem Polsko-Rosyjskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej Moskwa, 21.11.2012 r.

Jak wskazano w części dotyczące sektora gazownictwa, "rząd Donalda Tuska doprowadził do podpisania protokołu do porozumienia międzynarodowego, na podstawie którego Polska zobowiązania się do dążenia do zawarcia kontraktu na zakup gazu z Gazpromu do 2037, a na tranzyt przez polskie terytorium do 2045 roku".

"Wicepremier Rosji i szef Rady Nadzorczej Gazpromu, Wiktor Zubkow, obwiniał Ukrainę oraz prosił Donalda Tuska o wywieranie wpływu na ukraiński rząd poprzez instytucje europejskie, w związku ze sporem gazowym w 2008 roku" - oceniono. "O sprzyjaniu rosyjskim interesom świadczy również plan zrealizowania wymogów tzw. rozporządzenia dywersyfikacyjnego, które nakładało na Polskę obowiązek zakupu części gazu z różnych kierunków dostaw. Rozważano jego obejście poprzez zakupy za pośrednictwem Gazpromu surowca z Azji Środkowej" - podano.

W części poświęconej sektorowi elektroenergetycznemu napisano, że "rząd Donalda Tuska planował realizację połączenia elektrycznego z Kaliningradem, gdzie miała powstać rosyjska elektrownia atomowa".

"Import energii z Kaliningradu zmniejszyłby drastycznie suwerenność energetyczną Polski" - wskazują autorzy prezentacji. "Rosjanie zgłaszali gotowość budowy elektrowni atomowej w Polsce i sprzedaży naszemu krajowi paliwa jądrowego" - podkreślono.

Świadczyć o tym ma wspólne oświadczenie Ministra Energetyki FR i Ministra Gospodarki RP o współpracy w sferze elektroenergetyki, którego projekt strony rosyjskiej zamieszczono w prezentacji, w którym ministrowie m.in. "wyrazili zainteresowanie rozwojem współpracy w zakresie przeanalizowania możliwości realizacji projektu budowy linii elektroenergetycznej Obwód Kaliningradzki-Polska z wstawką prądu stałego".

"Strona rosyjska zwróciła się do strony polskiej z prośbą o zawiadomienie odpowiednich struktur KE o propozycji FR dotyczącej realizacji projektu budowy linii elektroenergetycznej Obwód Kaliningradzki-Polska z wstawką prądu stałego" - napisano w projekcie oświadczenia, w którym też strona polska zadeklarowała, że poinformuje stronę rosyjską o rozpatrzeniu decyzji. W materiale tezowo-informacyjny na spotkanie wicepremiera Waldemara Pawlaka z minister rozwoju gospodarczego Rosji Elwirą Nabiulliną (Genewa, 16.12.2011 rok) polski polityk gratuluje rządowi rosyjskiemu przystąpienia do Światowej Organizacji Handlu (WTO) i podkreśla m.in. że "Polska zawsze popierała proces akcesji Rosji do WTO", a także wyraża nadzieję, że "członkostwo Rosji w WTO pozwoli na zdynamizowanie negocjacji nowej umowy UE-Federacja Rosyjska". (PAP)

gb/ mrr/