Komisja Europejska wszczęła w piątek drugi etap procedury naruszeniowej przeciwko Polsce w związku z orzeczeniami polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca i 7 października ub.r. dotyczących prymatu prawa unijnego. Polska ma teraz dwa miesiące na podjęcie niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności z prawem UE, w przeciwnym razie Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

Müller - w kontekście procedury KE - był pytany o to, czy polski rząd rozmawia z KE, także w kontekście środków z KPO. "Jeżeli chodzi o środki KPO to sam plan został zaakceptowany i w tej chwili przechodzi do realizacji, programy są już uruchamiane w ramach KPO" - powiedział rzecznik rządu.

Przypomniał, że KPO jest finansowany w ramach prefinansowania. "Czyli najpierw dane państwo płaci środki finansowe, a później Unia Europejska je refinansuje. W związku z tym domyślam się, że podejmowane będą przez niektórych radykałów UE działania, które miałyby przedłużyć proces zwrotu środków finansowych. To jest coś, do czego niestety przywykliśmy, jeżeli chodzi o działania niektórych osób w KE" - dodał Müller.

Reklama

"Są też osoby, które starają się rzetelnie do tego podchodzić. Była ostatnio tutaj np. komisarz (Elisa) Ferreira, która odpowiada za kwestie związane ze środkami unijnymi. Przypomnę, że wtedy podpisaliśmy porozumienie dotyczące tzw. umowy partnerstwa, czyli tych klasycznych środków unijnych, dużo większych niż środki z KPO. One w tej chwili też przechodzą do realizacji" - powiedział rzecznik rządu. Jak dodał, "w ramach KE oczywiście pojawiają się radykalne głosy". "Ale będziemy stale, rzetelnie przedstawiać to, co mamy do powiedzenia w kwestiach związanych z KPO i realizacją ustaw, które przyjęliśmy" - zapowiedział Müller.

22 grudnia 2021 r. Komisja Europejska skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, zgłaszając zastrzeżenia wobec orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności jego decyzji z dnia 14 lipca 2021 r. i 7 października 2021 r., dotyczących prymatu prawa unijnego.

Zdaniem Komisji, wyroki TK naruszają art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej oraz ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności, jednolitego stosowania prawa unijnego oraz wiążących skutków orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE.

Odpowiedź Polski na wezwanie do usunięcia uchybienia, otrzymana w dniu 18 lutego 2022 r., nie rozwiała obaw Komisji. Z tego powodu Komisja postanowiła w piątek przejść do kolejnego etapu postępowania.

Autorki: Agata Zbieg, Longina Grzegórska-Szpyt