Proponowane przez PiS zmiany w konstytucji nie mają barw politycznych, mają uderzyć w państwo agresora i spowodować, że będziemy przygotowani na trudniejsze czasy - powiedział minister w KPRM Łukasz Schreiber, prezentując w Sejmie projekt zmian w konstytucji.

Sejm w czwartek debatuje nad projektem PiS ustawy dotyczącej zmiany w konstytucji. Projekt autorstwa posłów PiS zawiera zmianę art. 216 ust. 5, w którym ma być zapisane wyłączenie z limitu zadłużenia publicznego, nieprzekraczającego 3/5 (60 proc.) rocznego PKB, finansowania potrzeb obronnych RP.

Druga zmiana to dodanie po rozdziale XI konstytucji rozdziału XIa, zatytułowanego: "zagrożenie bezpieczeństwa państwa". PiS postuluje dodanie art. 234a, zgodnie z którym możliwe będzie - w razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium RP lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego - przejęcie na rzecz Skarbu Państwa majątku osób niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany do finansowania lub wspierania napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią.

Łukasz Schreiber tłumacząc sens proponowanych zmian przywołał słowa prezydenta USA Ronalda Reagana o ZSRR jako "imperium zła". Przypomniał, że po 1989 roku uznano, że to "imperium zła" padło. "Tymczasem dziś imperium zła kontratakuje, a wygląda to tak, jak przepowiedział w Tbilisi świętej pamięci Lech Kaczyński" - zaznaczył minister.

Jak zauważył, minęły właśnie trzy miesiące od zbrodniczej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która w czasie tych trzech miesięcy broni się bohatersko. Jak jednocześnie dodał, poświęcenie setek tysięcy Polaków, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy, zapobiegło kryzysowi humanitarnemu.

"Musimy być przygotowani na trudniejsze czasy i mieć elastyczność w działaniu"

"Dziś trzeba skończyć z mówieniem, że to wojna Putina czy wojna Kremla" - oświadczył. "W sposób pośredni to wojna wymierzona w cały zachodni świat" - powiedział Schreiber. Jak mówił, obecnie wojnę prowadzi się na różnych poziomach i nie tylko z udziałem armii. Obok poziomu militarnego jest też np. poziom ekonomiczny. Podkreślił, że do tego właśnie poziomu odnoszą się proponowane przez PiS zmiany w konstytucji.

Schreiber dodał, że zmiana art. 216 zakłada wyłączenie z konstytucyjnej reguły finansowej wydatków na obronność. "Można zadać pytanie, czy sytuacja jest tak zła, że musimy wprowadzać takie zmiany" - mówił. Zapewnił, że tak nie jest, ale, jak podkreślał, "musimy być przygotowani na trudniejsze czasy i mieć elastyczność w działaniu". "To ma dać sygnał wrogom Polski, że Polska w razie czego nie pozostanie bezbronna" - powiedział minister.

Zaznaczył, że dodanie art. 234a pozwoli na konfiskatę majątków osób zaangażowanych w wojnę. "To jest istotą tej zmiany, abyśmy mogli dokonać konfiskaty majątków, która ma uderzyć w państwo agresora" - powiedział Schreiber.

Polemizował z tymi, którzy twierdzą, że do konfiskaty majątków rosyjskich oligarchów nie jest potrzebna zmiana konstytucji. Według ministra nie można, tak jak niektórzy twierdzą, skorzystać z konfiskaty rozszerzonej, bo ta dotyczy jedynie majątku osiągniętego w nielegalny sposób. Zapewnił też, że wywłaszczenie bez odszkodowania zawsze stanowi naruszenie konstytucji, nawet gdyby to było na cele publiczne. Dlatego ustawa zasadnicza musi być zmieniona, jeśli majątki obywatelom rosyjskim miałby zostać odebrane - podkreślił.

Schreiber przekonywał też, że art. 234a nie będzie dotyczyć obywateli Polski. "To są zmiany, które nie mają barw politycznych" - zapewnił. "Mają tylko uderzyć w państwo agresora" - dodał, apelując do wszystkich klubów o poparcie projektu.

Obecnie - zgodnie z art. 216. ust. 5 konstytucji - nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Z kolei art. 47 konstytucji stanowi, że przepadek rzeczy może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Ewentualna zmiana konstytucji musi być przeprowadzona większością 2/3 głosów.

autor: Piotr Śmiłowicz