W czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający m.in. obniżkę niższej stawki PIT do 12 proc. i likwidujący tzw. ulgę dla klasy średniej.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, projekt zawiera przepisy obniżające niższą stawkę PIT do 12 proc. z obecnych 17 proc.

Poza tym w projekcie zapisane zostały zmiany w zasadach rozliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Liniowcy będą mogli odliczyć maksymalnie do 8,7 tys. zł od dochodu. W przypadku osób rozliczających się z użyciem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, od przychodu będzie można odliczyć 50 proc. zapłaconych składek. Z kolei osoby rozliczające się kartą podatkową będą mogły odliczyć 19 proc. zapłaconej składki od podatku.

W projekcie znalazły się zapisy dotyczące nowej skali podatkowej dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych.

Zgodnie z projektem osoby, które będą zarabiać miedzy 30 tys. zł a 120 tys. zł, zapłacą od swoich dochodów 12 proc. minus kwota zmniejszająca podatek w wysokości 3,6 tys. zł. Z kolei osoby, które uzyskają dochód przekraczający 120 tys. zł, zapłacą 10,8 tys. zł plus 32 proc. nadwyżki ponad 120 tys. zł.

Kwota zmniejszająca podatek w wysokości 3,6 tys. zł jest równa iloczynowi kwoty wolnej w wysokości 30 tys. zł i stawki 12 proc.

W projekcie znalazły się także zapisy likwidujące tzw. ulgą dla klasy średniej, czyli obowiązujące obecnie rozwiązanie obniżające podatek dla osób, które zarabiają od 68 412 zł do 133 692 zł, i rozliczają się na zasadach ogólnych. Jednocześnie podatnicy, dla których rozliczenie się z wykorzystaniem ulgi dla klasy średniej z dochodów za 2022 r. byłoby bardziej korzystane od tego z wykorzystaniem 12-proc. stawki PIT i nowej skali podatkowej, będą mogli rozliczyć się na obecnie obowiązujących zasadach.

„W przypadku gdy podatek należny za 2022 r. wynikający z zeznania (...) jest wyższy od hipotetycznego podatku należnego za 2022 r., właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwraca podatnikowi kwotę tej różnicy” – głosi jeden z artykułów projektowanej ustawy. – „Przepis (...) stosuje się do podatników, którzy w 2022 r. uzyskali podlegające opodatkowaniu (...)przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł (...)” – czytamy dalej w projekcie.

W projektowanej ustawie znalazły się także zapisy pozwalające podatnikowi na upoważnienie płatnika do niepobierania zaliczek na podatek dochodowy.

„Należy wyjaśnić, że podatnik będzie mógł złożyć taki wniosek, jeżeli będzie przewidywał, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu na skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 tys. zł (czyli kwoty wolnej od podatku)” – podano w uzasadnieniu do projektu.

Jednocześnie zapisano, że jeśli podatnik zorientuje się, że jego dochody przekroczą poziom 30 tys. zł, będzie musiał natychmiast wycofać taki wniosek.

„Przy czym podatnik będzie obowiązany niezwłocznie wycofać ten wniosek, jeżeli stwierdzi, że wysokość tych dochodów przekroczy tę kwotę. Po wycofaniu przez podatnika wniosku o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym płatnik będzie obliczał zaliczki jednakże bez pomniejszania zaliczki na podatek o miesięczną kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek” – stwierdzono w uzasadnieniu do projektu. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ mk/