CBOS podkreśla, że liderem rankingu zaufania niezmiennie pozostaje prezydent Andrzej Duda; zaufanie wobec głowy państwa zadeklarowało w lutowym badaniu 50 proc. badanych (wzrost o 4 pkt proc. w stosunku do styczniowego sondażu); 37 proc. badanych wyraziło nieufność wobec prezydenta (spadek o 2 pkt proc.).

Drugie miejsce w styczniowym rankingu zaufania, podobnie jak przed miesiącem, zajął lider Polski 2050 Szymon Hołownia, któremu ufa 45 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt proc.); brak zaufania wobec polityka wyraziło 28 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.).

Trzecie miejsce - z 41 proc. zaufaniem (wzrost o 2 pkt proc.) - zajął premier Mateusz Morawiecki; szefowi rządu nie ufa 47 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.).

Reklama

Na kolejnym miejscu znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z 38 proc. poparciem (wzrost o 1 pkt proc.). Brak zaufania wobec niego zadeklarowało 39 proc. ankietowanych (bez zmian).

Pierwszą piątkę polityków, cieszących się najwyższym zaufaniem, zamyka - ze wskazaniem 32 proc. (spadek o 2 pkt proc.) - lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Brak zaufania wobec polityka zadeklarowało 26 proc. respondentów (bez zmian względem stycznia).

Reklama

Na kolejnych miejscach w rankingu znaleźli się kolejno: minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak (32 proc. deklarujących zaufanie; 32 proc. - nieufność), minister zdrowia Adam Niedzielski (32 proc. zaufania, 33 proc. nieufność), prezes PiS Jarosław Kaczyński (31 proc. zaufania, 58 proc. nieufności), szef MS Zbigniew Ziobro (30 proc. zaufania, 50 proc. nieufności) oraz lider Kukiz'15 Paweł Kukiz (29 proc. zaufania oraz 47-proc. - nieufności). Na kolejnym miejscu uplasował się lider PO Donald Tusk z 27 proc. zaufania i 54 proc. nieufności. Marszałek Sejmu Elżbiecie Witek ufa 26 proc. respondentów; nie ufa natomiast 33 proc.

Kolejne lokaty zajęli: poseł Konfederacji Krzysztof Bosak (24 proc. zaufania, 32 proc. - nieufności), wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński (23 proc. zaufania, 24 proc. nieufności) oraz marszałek Senatu Tomasz Grodzki (23 proc. zaufania, 31 proc. - nieufności).

Szefowi MSWiA Mariuszowi Kamińskiemu ufa w lutym 21 proc. badanych, nieufność wobec ministra zadeklarowało 30 proc. Na kolejnym miejscu w rankingu zaufania znalazł się wicepremier, szef MAP Jacek Sasin z 20-proc. zaufaniem oraz 43-proc. nieufnością. Za nim uplasował się szef MEiN Przemysław Czarnek, któremu ufa 20 proc. badanych, a nie ufa - 45 proc.

Na ostatnich trzech miejscach w rankingu zaufania uplasowali się: szef KPRM Michał Dworczyk (18 proc. zaufania, 26 proc. nieufności), lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (17 proc. zaufania, 31 proc. - nieufności) oraz wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk (16 proc. zaufania, 13 proc. nieufności).

CBOS zauważył, że tak jak w poprzednich miesiącach, również w lutym liderem rankingu nieufności jest wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa obecnie 58 proc. badanych; zaufanie wobec polityka deklaruje 30 proc. badanych. Na kolejnych miejscach znaleźli się z 54-proc. oraz 50-proc. poziomem nieufności: lider PO Donald Tusk oraz szef MZ Zbigniew Ziobro.

Sondaż przeprowadzono między 31 stycznia a 10 lutego 2022 r. na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL i liczącej 1065 osób (w tym: 53 proc. metodą CAPI, 30 proc. – CATI i 17 proc. – CAWI) w ramach procedury mixed-mode.

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

CBOS informuje, że we wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 r., w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych. (PAP)

autor: Mikołaj Małecki

mml/ itm/