Witold Waszczykowski (PiS) został wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych (AFET), stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Petycji (PETI) objął Ryszard Czarnecki (PiS). Z kolei wiceprzewodniczącym Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) został profesor Zdzisław Krasnodębski (PiS) - przekazał EKR w komunikacie.

W tym tygodniu Komisje Parlamentu Europejskiego wybierają swoje nowe kierownictwa w związku z upływem połowy obecnej kadencji PE. We władzach trzech z nich europosłowie PiS zasiedli ponownie.

Aby przygotować prace Parlamentu Europejskiego, podczas posiedzeń plenarnych posłowie są przydzielani do stałych komisji, z których każda specjalizuje się w odrębnej dziedzinie.

Każda z 20 komisji składa się z 25 - 71 posłów i każda posiada przewodniczącego, prezydium i sekretariat. Komisje parlamentarne odbywają posiedzenia raz lub dwa razy w miesiącu w Brukseli, a ich obrady są jawne.

W komisjach parlamentarnych posłowie opracowują projekty legislacyjne i sprawozdania z własnej inicjatywy, wprowadzają poprawki i głosują nad nimi, analizują propozycje Komisji i Rady oraz, w razie potrzeby, sporządzają sprawozdania, które są przedstawiane na posiedzeniach plenarnych.

Parlament Europejski może również tworzyć podkomisje i specjalne komisje tymczasowe, które zajmują się konkretnymi problemami, lub komisje śledcze w ramach swoich kompetencji kontrolnych, które służą do badania doniesień o złym stosowaniu unijnych przepisów.

Przewodniczący komisji koordynują prace w ramach Konferencji Przewodniczących Komisji.

Parlament może w każdej chwili powołać komisje specjalne, które zajmują się szczegółowymi zagadnieniami. Komisje tymczasowe są powoływane na nie dłużej niż dwanaście miesięcy z zastrzeżeniem przedłużenia okresu ich funkcjonowania.

Łukasz Osiński (PAP)