W projekcie proponuje się m.in., by kierowcy wykonujący przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km, nie mogli odbierać przerwy przed rozpoczęciem lub zakończeniem pracy. Inna proponowana zmiana nakłada na kierowców wykonujących przewozy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej między 2,5 t a 3,5 t. (lub zespołami pojazdów, które nie przekraczają tego limitu) obowiązki takie jak w przypadku kierowców zawodowych, np. obowiązek posiadania świadectwa kierowcy.

Projekt określa także m.in. środki rehabilitacyjne w przypadku utraty dobrej reputacji przez przedsiębiorcę lub utraty zdolności do kierowania operacjami transportowymi przez zarządzającego transportem i procedurę przywrócenia zarządzającemu transportem zdolności do kierowania operacjami transportowymi, zakończoną wydawaniem zaświadczenia przez organ certyfikujący zarządzających.

W projekcie zostały szczegółowo opisane obowiązki kontrolowanego, poprzez wskazanie, że ma on obowiązek udostępnić pojazd, obiekt, siedzibę przedsiębiorcy oraz wszystkie pomieszczenia, w których przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą bądź też przechowuje mienie przedsiębiorstwa.

Reklama

W projekcie proponuje się także przywrócenie zasady, że ustalenie indywidulanego czasu pracy kierowcy jest możliwe tylko na wniosek pracownika.

Rząd zajmie się również projektem nowelizacji ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera, który przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.