Projekt ustawy nowelizujący m.in. Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa w czwartek wpłynął do Sejmu.

Zgodnie z nim zmienione mają zostać przepisy dotyczące zakupów sprzętu wojskowego pozyskiwanego ze względu na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa. Obecnie funkcjonują zarówno przepisy unijne określone m.in. w "dyrektywie obronnej" oraz dodatkowe przepisy zawarte w Prawie zamówień publicznych.

Projekt dostosowuje przepisy z "dyrektywy obronnej" i usuwa z polskiego porządku prawnego dodatkowe warunki dotyczące zakupów sprzętu wojskowego o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Jednym z przepisów, który na mocy projektu ma zostać usunięty jest konieczność wydania rozporządzenia przez rząd w sprawie trybu postępowania i oceny, czy dany zakup ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa.

Reklama

Dotychczas w ogłoszeniu o zamówieniu sprzętu należało wskazać zakres zastosowania przepisów o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Usunięcie tego przepisu ma również przyczynić się - zdaniem autorów projektu - do większej deregulacji i uproszczenia procedur.

Zgodnie z projektem najważniejszym aktem prawnym określającym tryb zakupu sprzętu wojskowego o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa będzie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym państwo członkowskie może podejmować środki, jakie uważa za konieczne w celu ochrony podstawowych interesów jego bezpieczeństwa, a które odnoszą się do produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi.

Jak podkreślił w rozmowie z PAP przedstawiciel wnioskodawców, zastępca rzecznika, poseł PiS Radosław Fogiel założeniem projektu jest uproszczenie procedur, ujednolicenie ich i deregulacja.

"Założeniem całej tej ustawy jest deregulacja i powrót do zasady braku dodatkowych regulacji krajowych poza tymi wymaganiami UE. Ta nowelizacja w sposób prosty wprowadza ten poziom wymagań dotyczących zakupów, co w UE" - powiedział Fogiel.

"Obecna sytuacja bezpieczeństwa jest jaka jest i to wymaga upraszczania procedur i elastyczności działań" - dodał.

Znowelizowane przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2022 r.