Nowy system, fakultatywny dla firm, ma zacząć funkcjonować od nowego roku. Od 1 stycznia 2023 r korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne.

W ocenie Senatu, wzór e-faktury powinien być uregulowany w rozporządzeniu, gdyż ma mieć charakter powszechnie obowiązujący. Pozostałe poprawki mają głównie charakter legislacyjny.

Reklama

Nowela zakłada wdrożenie w Polsce e-faktury od stycznia 2022 r. dla wszystkich chętnych. Faktury mają być generowane w systemie księgowym przedsiębiorców, a za pośrednictwem bazy danych Ministerstwa Finansów trafiać do kontrahentów. Zarówno dostawca, jak i nabywca mają widzieć e-fakturę na swoim darmowym koncie w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

KSeF jest systemem teleinformatycznym, w ramach którego będą obowiązywały (z pewnymi wyjątkami) obecne zasady wystawiania faktur. Odbieranie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu systemu będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury. Wyrażanie zgody powinno odbywać się na identycznych zasadach, jakie obowiązują dla faktur elektronicznych.