• Małe domy zaakceptowane przez parlament
Ustawa zakładająca możliwość budowy domu o powierzchni do 70 mkw. bez konieczności uzyskania pozwolenia, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy czeka już tylko na podpis prezydenta. Nowelizację prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ponownie zaakceptował Sejm, odrzucając sprzeciw Senatu. Zastrzeżenia izby wyższej, a wcześniej także m.in. architektów, deweloperów czy aktywistów miejskich wiązały się z obawami o to, że nowe regulacje wywołają chaos inwestycyjny, zaowocują powstawaniem osiedli slumsów i spotęgują ryzyko katastrof budowlanych. Rząd odpierał te zarzuty, akcentując, że dzięki zmianom (które są elementem Polskiego Ładu) wielu niezamożnych Polaków wreszcie będzie miało swoje lokum.
Poluzowane rygory prawa budowlanego obejmą małe, wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne obiekty, o obszarze oddziaływania mieszczącym się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane. Zgłaszając organowi administracji architektoniczno-budowlanej zamiar wzniesienia takiego domu, inwestor będzie musiał dołączyć oświadczenie o tym, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, a dołączona dokumentacja jest kompletna. Zainteresowani będą mogli za symboliczną opłatą (niewykluczone, że za 1 zł) pobrać jeden z projektów z katalogu udostępnionego przez rządową administrację. Ustawa wejdzie w życie po upływie dwóch miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
• Ułatwienia dla kierowców zawodowych
Umożliwienie prowadzenia szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu oraz wydawanie nowego dokumentu w postaci karty kwalifikacji kierowcy – takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zaakceptowali ją posłowie, uwzględniając większość poprawek Senatu (głównie o charakterze terminologiczno-legislacyjnym). Nowela, która dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej, czeka zatem już tylko na podpis głowy państwa. Większość przepisów ustawy wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
• Wózek widłowy nie musi jechać na SKP
Jedynie właściciel lub posiadacz pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej lub motoroweru, także niezarejestrowanego, po wymianie drogomierza ma obowiązek zgłoszenia się do stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu. Wynika to z uchwalonej przez Sejm nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Doprecyzowuje ona obowiązujące przepisy (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.), których brzmienie nasuwało wątpliwości interpretacyjne, sugerując, że nawet np. wózki widłowe czy maszyny budowlane są objęte rygorami mającymi zapobiegać „podkręcaniu liczników”. Ustawa trafi teraz do Senatu. Ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.
ESZA