Senat na ostatnim posiedzeniu podjął m.in. następujące decyzje:

• Rozszczelniony zakaz sprzedaży
Właściciele sklepów, którzy są mikroprzedsiębiorcami, zyskają ułatwienia w prowadzeniu działalności w niedzielę. W takie dni będą mogli powierzać czynności związane z handlem zatrudnionym, którzy są np. uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami (do 26. roku życia), emerytami lub rencistami. Taką poprawkę do nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu przyjął Senat. Złagodzono też wymogi m.in. dla placówek pocztowych, kwiaciarni, kiosków (nie będą musiały prowadzić tzw. podwójnej ewidencji przychodów). Ustawa trafi teraz ponownie do Sejmu.
ŁG
• Cudzoziemcy na granicy bez pomocy
Senat przyjął nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wraz z poprawkami. Nowela m.in. upraszcza proces wydalania z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obcokrajowca, który nielegalnie przekroczył granicę. W takim przypadku wniosek o udzielenie mu ochrony międzynarodowej pozostanie bez rozpoznania, a obcokrajowiec zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia Polski. Będzie miał też zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen – określony na czas nie krótszy niż sześć miesięcy i nie dłuższy niż trzy lata. Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu.
UM
• Senat przeciwny zmianom w programie 500+
Senatorowie odrzucili nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Jej przepisy przewidują m.in. przeniesienie obsługi programu 500+ z gmin do ZUS, wprowadzenie wyłącznie elektronicznej drogi wnioskowania o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz koniec z wypłacaniem pieniędzy do ręki rodzica. To właśnie te zmiany były powodem, dla którego Senat zdecydował, że nie poprze ustawy. W trakcie dyskusji senatorowie wskazywali, że utrudnią one dostęp do świadczeń osobom wykluczonym cyfrowo. Teraz nad sprzeciwem Senatu będzie głosował Sejm i to posłowie ostatecznie przesądzą, czy ustawa zostanie uchwalona i wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r.
MT
• Więcej dla JST w związku z Polskim Ładem
Senat wprowadził do nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw poprawkę, która podnosi kwotę, o którą w 2021 r. ma zostać uzupełniona subwencja ogólna – z 8 mld zł na 12,39 mld zł. Ponadto doprecyzowano, że kwota rocznego dochodu gminy, powiatu i województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie może być mniejsza niż w roku poprzedzającym rok bazowy. Ustawą teraz ponownie zajmie się Sejm.
KN
• Senat za dalszymi ułatwieniami w cyfryzacji
Senatorowie przyjęli z poprawkami nowelizację ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza możliwość załatwiania prostych spraw administracyjnych (np. zameldowania we własnym lokalu czy pobrania zaświadczeń o stanie cywilnym z rejestru stanu cywilnego) zdalnie, bez udziału urzędnika. Dzięki niej obywatel będzie mógł również pobrać raport tzw. logów podmiotów, które uzyskały dostęp do dotyczących go danych w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz Rejestrze PESEL. Co istotne, korzystanie z nowych usług elektronicznych będzie bezpłatne. Jedna z senackich poprawek dotyczy sposobu realizacji zadań wynikających z ustawy i finasowania ich. Teraz ponownie rozpatrzy ją Sejm.
DB