Od soboty odnotowano 25 769 nowych zakażeń. Ich liczba wzrosła porównaniu z poprzednim dniem, gdy było ich 25 219.

Od początku pandemii w marcu zeszłego roku w Rosji koronawiusem zaraziło się prawie 7,6 mln osób. Zmarło - według danych sztabu rządowego - ponad 209 tysięcy osób. Wzrost śmiertelności, który jest w znacznej części wynikiem epidemii, szacowany jest na około 596 tys. osób - o tyle więcej wskaźnik ten przekracza średnią liczbę zgonów z lat poprzednich.