Wprowadziliśmy zmiany w sposobie rekrutacji do Wojska Polskiego, aby ten proces stał się łatwiejszy i był bardziej płynny - powiedział w sobotę minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Szef MON wziął w sobotę udział w przysiędze żołnierzy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Braniewie.

Błaszczak poinformował, że MON wprowadził zmiany w sposobie rekrutacji do Wojska Polskiego, "aby ten proces stał się łatwiejszy i był bardziej płynny". "Stworzyliśmy mobilne centra rekrutacji. Stworzyliśmy także zasady, które stanowią o tym, że ci wszyscy, którzy rekrutują do wojska, są na usługi ochotników, a nie ochotnicy na usługi administracji wojskowej" - podkreślił.

Dodał, iż gratulował dowódcy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej faktu, że brygada "rozrasta się liczebnie". "Jest to trzecia pod względem wielkości, pod względem liczebności brygada WOT-u w Polsce. Ale oczywiście nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa" - zapewnił Błaszczak.

Zachęcił wszystkich, by wstępowali do WOT i wojsk operacyjnych.