Sejm w czwartek, po godz. 9 wznowił obrady; posłowie wysłuchają informacji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry na temat działań podejmowanych przez prokuraturę we wszystkich sprawach, w których podejrzanym lub oskarżonym był obecny prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

O tę informację wnioskował klub KO, posłowie przegłosowali wprowadzenie tej informacji do porządku obrad w środę. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek przekazała, że ponad 100 posłów nie zdążyło wziąć udział w głosowaniu, ale uznała jego wynik.

Sejm ma zająć się też m.in. wspólnym projektem Kukiz'15 i PiS tzw. ustawy antykorupcyjnej, którego głównym celem jest zaostrzenie kar w stosunku do osób skazanych za korupcję.

Zakłada on, że osoby skazane za określone przestępstwa korupcyjne mogą być pozbawione praw publicznych, a sąd będzie musiał orzec wobec nich zakaz zajmowania "wszelkich lub określonych stanowisk" w spółkach, w których Skarb Państwa ma co najmniej 10 proc. udziałów. Projekt zakazuje też łączenia wykonywania pracy w takich spółkach z wykonywaniem mandatu posła i senatora oraz sprawowaniem funkcji wójta, burmistrza czy prezydenta miasta.

W bloku głosowań posłowie mają zdecydować m.in. w sprawie poprawek i stanowisk Senatu do szeregu ustaw, w tym do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Senat w ubiegły piątek odrzucił tę nowelizację przewidującą wprowadzenie nowego systemu planowania strategicznego w ochronie zdrowia poprzez usprawnienie organizacji tworzenia mapy potrzeb zdrowotnych i wykorzystania jej do prowadzenia polityki zdrowotnej.

Posłowie mają też wysłuchać informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w 2020 r. oraz informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka w ubiegłym roku, a także uwag o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce.