W środę we Wrocławiu odbywa się jedna z konferencji programowych zainicjowanych przez Porozumienie Jarosława Gowina, które poprzedzają majowy kongres tej partii. W stolicy Dolnego Śląska prelegenci dyskutują o relacjach Państwo – Kościół.

Lider Porozumienia, wicepremier Jarosław Gowin na konferencji prasowej poprzedzającej dyskusję podkreślił, że kierowana przez niego partia opowiada się za "przyjaznym rozdziałem Kościoła od państwa". "Porozumienie opowiada się za tym modelem relacji Kościół - państwo, który jest wpisany w polską konstytucję. Ja nazywam to modelem przyjaznego rozdziału państwa i Kościoła" - powiedział Gowin.

Polityk podkreślił, że państwo i Kościół powinny być instytucjami wzajemni autonomicznymi. "Są przy tym sfery, które są przedmiotem zainteresowania zarówno Kościoła, jak i państwa. Przykład to edukacja. W tych obszarach wspólnej troski państwa i Kościoła wskazana jest dobra współpraca" - powiedział Gowin podkreślając, że ma na myśli nie tylko Kościół katolicki, ale wszystkie Kościoły i związki wyznaniowe funkcjonujące w Polsce.

Lider Porozumienia uważa, że silna, publiczna obecność religii dobrze wpływa na więzi społeczne i - jak mówił - "jest podstawą tkanki moralne polskiego społeczeństwa".

Gowin podkreślił, że Polska jest państwem skupiającym ludzi wierzący, niewierzących oraz agnostyków. "Dlatego my politycy powinniśmy dbać o to, aby państwo w żaden sposób nie ingerowało w życie wspólnot religijnych, a równocześnie przestrzeń relacji społecznych powinna być jak najszerzej otwarta dla wszystkich ludzi dobrej woli, dla reprezentantów wszystkich rodzin światopoglądowych obecnych w polskim społeczeństwie" - powiedział wicepremier, dodając, że takie jest przesłanie polskie konstytucji.