Popularność szczepień ma znaczenie. Nawet jeśli uda się podać preparat 70 proc. społeczeństwa, może to być za mało. Autorzy modelu epidemii z ICM UW sądzą, że z powodu dużego udziału brytyjskiej mutacji wirusa odporność populacyjną osiągnie się po przekroczeniu pułapu ponad 80 proc.

Szczegółowe wyniki sondażu pokazują, że tak jak do tej pory największa chęć do szczepień jest wśród najstarszych badanych. Z kolei największa niechęć panuje wśród młodych. W grupie 18‒29 lat ponad połowa nie chce przyjąć preparatu.

W naszym badaniu zapytaliśmy także o ocenę programu szczepień. Dobrze ocenia go 53 proc., przeciwnego zdania jest 36 proc. Wyraźnie widać preferencje wiekowe i polityczne w ocenach. Starsi ankietowani i wyborcy rządu oceniają akcje zdecydowanie lepiej. Co istotne: odsetek pozytywnych ocen zwiększa się w grupie zaszczepionych (tak sądzi 59 proc. badanych). Także w tym przypadku widać preferencje polityczne i podział na zwolenników rządu i opozycji.

Zródło: sondaż United Surveys dla Dziennika Gazety Prawnej, Dziennik.pl, RMF FM i rmf24.pl wykonany 23.04.2021 r. (dla porównania dane z 19.03.2021 r.) na ogólnopolskiej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski metoda telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI)

Czy zamierzasz zaszczepić się przeciw koronawirusowi?