“Podczas konsultacji społecznych, które objęły wszystkich członków Rady Dialogu Społecznego, w ogromnej mierze uwagi, postulaty przedsiębiorców pokrywały się z uwagami i postulatami związkowców. (...) Uwzględniliśmy niemal wszystkie postulaty strony społecznej. Jedynym postulatem, którego nie możemy uwzględnić jest możliwość wyboru szczepionki” - mówił Gowin.

Wyjaśnił, że możliwość wyboru szczepionki doprowadziłaby do spowolnienia procesu szczepień.

Gowin poinformował też, że wzory dokumentów, jakie pracodawca powinien podpisać z pracownikiem przed szczepieniem, będą dostępne w przyszłym tygodniu.

“Ostateczne szczegóły są w tej chwili dopinane. Sądzę, że najdalej na początku przyszłego tygodnia pracodawcy, a także pracownicy będą te szczegóły znali” - powiedział wicepremier.

Zaznaczył, że rząd nie przewiduje, aby firmy mniejsze przystępowały do programu szczepień w zakładach pracy, ze względów logistycznych.