"W przyszłym tygodniu przedstawię Radzie Ministrów projekt uchwały, która przewiduje przeznaczenie dla samorządów woj. warmińsko-mazurskiego dodatkowej kwoty 200 mln zł" - powiedział Gowin podczas konferencji prasowej.

Dodatkowe obostrzenia w woj. warmińsko-mazurskim obowiązują od 27 lutego. W całym kraju zostały wprowadzone 20 marca.

"Te 200 mln to są środki, które są niezbędne ziemi warmińsko-mazurskiej do tego, żeby w obszarze samorządowym zniwelować przynajmniej część strat wynikających z pandemii i z tych dodatkowych obostrzeń, które z uzasadnionych powodów, ale dotknęły Warmię i Mazury szczególnie dotkliwie" - podkreślił wicepremier.

Reklama

Zaznaczył, że woj. warmińsko-mazurskie jest w "ostrzejszym lockdownie" niż pozostała część kraju, a straty w tym województwie są porównywalne ze stratami gmin górskich.