Września ma być centrum, które przyciąga nowe inwestycje; żeby tak się stało, musi być dobra infrastruktura - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki podczas otwarcia wschodniej obwodnicy Wrześni (Wielkopolskie). Jak podkreślił, odważne inwestycje służą poprawie warunków do prowadzenia biznesu.

Obwodnica ma pięć kilometrów długości, ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w mieście i wyprowadzić ruch tirów z centrum miasta. Docelowo stanie się fragmentem drogi krajowej nr 15. Całkowity koszt prac budowlanych wyniósł ponad 79,6 mln zł; przeszło 34,1 mln zł to środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

Mateusz Morawiecki przypomniał podczas uroczystości otwarcia nowej trasy, że Września leży na jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych Europy.

"Ale to nie znaczy, że Września ma leżeć pomiędzy - Września ma być centrum przyciągającym nowe inwestycje. Żeby tak się stało, musi być dobra infrastruktura. Cieszę się, że tutaj, we Wrześni możemy o taką infrastrukturę zadbać" – powiedział.

"Jest niezwykle ważne, żeby dokonywać tego typu odważnych inwestycji. Dzięki nim przyciągniemy nowych inwestorów, przedsiębiorcy będą mieli lepsze warunki do prowadzenia biznesu, dzięki nim pracownicy, ludzie, obywatele będą więcej zarabiać. O to chodzi w takich inwestycjach" – zaznaczył.

Władze Wrześni podkreśliły w piątek, że przebiegająca przez centrum miasta droga krajowa nr 15 wiąże się z dużym ruchem pojazdów. W bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych czy przedszkoli przejeżdżało dotąd nawet 100 tirów. "Jest to niezwykle uciążliwe dla mieszkańców, pogarsza klimat akustyczny i przede wszystkim negatywnie wpływa na ich bezpieczeństwo" – podało miasto.

Mateusz Morawiecki przypomniał o realizowanym obecnie programie obwodnic. Jak wskazał, ma on "wyciągnąć tranzyt z miast".

"Mieszkańcy miast takich, jak Września doskonale wiedzą jak bardzo to jest potrzebne. Hałas, spaliny, ale także bezpieczeństwo, czyste środowisko, troska rodziców o bezpieczeństwo dzieci, które idą do szkoły - to wszystko są nasze codzienne problemy, które chcemy (rozwiązać) poprzez program budowy obwodnic, współfinansowania obwodnic" – powiedział.

"My mamy cały program rozwoju, zagęszczenia, modernizacji dróg krajowych, dróg lokalnych, powiatowych, gminnych, który rozwijamy bardzo szeroko. Podstawą są oczywiście autostrady i drogi ekspresowe, ale w ślad za tym rozwijamy drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe i gminne" – zapewnił premier.

Mateusz Morawiecki powiedział, że władze Wrześni walczyły o nową obwodnicę od lat.

"Wiem, że tutaj około 20 lat temu wpisano obwodnicę do programu budowy dróg. Potem nic się nie działo. Nasi poprzednicy wpisali to do realizacji. Myślę, że pan burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny się na mnie nie pogniewa, bo wiem, że raczej sympatyzuje z inną opcją, ale na tym polega pomoc mieszkańcom, żeby potrafić współpracować ponad podziałami. Burmistrz konsekwentnie (działał), my także zdecydowaliśmy się na wsparcie budowy tej właśnie wschodniej obwodnicy Wrześni" – powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier podziękował władzom samorządowym za dobrą współpracę.

Przemówienie szefa rządu próbowali zakłócić reprezentanci AGROunii. W pobliżu miejsca uroczystości pojawiło się kilka ciągników rolniczych, kilkadziesiąt osób z transparentami próbowało też pokonać bariery i wbiec na jezdnię, na której przemawiał Mateusz Morawiecki.

Całkowity koszt prac budowlanych wyniósł ponad 79,6 mln zł. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Września pozyskała środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie przeszło 34,1 mln zł. W grudniu 2020 r. Rada Miejska we Wrześni roku nadała nazwę obwodnicy – ul. Niepodległości.

W ramach inwestycji wybudowano główny odcinek obwodnicy o długości 4,75 km, wybudowano odcinek ul. Słowackiego we Wrześni o długości ok. 500 m, powstał wiadukt drogowy, zaś na skrzyżowaniach z innymi drogami wykonano pięć rond.

Miasto podało, że wschodnia obwodnica Wrześni, na podstawie zawartego porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, stanie się docelowo fragmentem drogi krajowej nr 15. Jak wskazano, dopełnieniem oczekiwanych efektów tej inwestycji byłaby rozbudowa o drugą jezdnię odcinka drogi krajowej nr 92 w ciągu ul. Sikorskiego i ul. Objazdowej.