O tym, że prezydent Andrzej Duda skieruje do Sejmu projekt noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, prezydencka minister Małgorzata Paprocka poinformowała PAP w środę.

Jak tłumaczyła, głównym celem nowelizacji jest wydłużenie terminu na wnoszenie skargi nadzwyczajnej z 3 do 5 lat. Minister podkreśliła, że "obecnie ustawa przewiduje 3-letni termin do wniesienia skargi nadzwyczajnej od prawomocnych orzeczeń, które uprawomocniły się po wejściu w życie konstytucji z 1997 roku".

Wskazywała, że bez wątpienia skarga nadzwyczajna jest bardzo istotnym dla obywateli instrumentem prawnym, bo pozwala na wzruszenie wyroków. Podkreśliła również, że propozycja takiej zmiany podyktowana jest również sytuacją epidemiczną.

Paprocka informowała ponadto, że prezydencki projekt zakłada również m.in. wydłużenie kadencji ławników Sądu Najwyższego o jeden rok, co jest również spowodowane sytuacją epidemiczną. Prezydencki projekt doprecyzowuje również - według niej - kwestie tworzenia akt sprawy w Sądzie Najwyższym, ich digitalizacji i archiwizacji.

Minister w KPRP zapowiedziała również, że prezydencka kancelaria zwróci się do parlamentu o pilne prace nad projektem ustawy.