Parlament Europejski w piątek przyjął budżet UE na 2021 rok. W przyszłym roku będzie on wynosił 164,3 mld euro w zobowiązaniach oraz 166,1 mld euro w płatnościach. Po formalnym zatwierdzeniu budżetu w poniedziałek przez Radę UE, europarlament 540 głosami za, przy 77 przeciw i 70 wstrzymujących się przyjął go w piątek.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piątkowym komunikacie, budżet ten zapewni odpowiednie środki zarówno na realizację dotychczasowych polityk unijnych (w tym ważnych dla Polski polityki spójności i wspólnej polityki rolnej), jak i na nowe wyzwania, które wynikają z celów strategicznych UE na lata 2021-2027 (w tym usuwanie skutków pandemii koronawirusa).

Reklama

Ministerstwo informuje, że do budżetu dołączono wspólną deklarację Rady i Parlamentu Europejskiego nt. płatności. Zobowiązuje ona Komisję Europejską do pilnego przedłożenia projektu budżetu korygującego - w przypadku spodziewanego przyspieszenia w realizacji projektów unijnych, a także Radę i Parlament Europejski do pilnego przeanalizowania tej propozycji i zaakceptowania zwiększenia płatności.

“Polska zabiegała o taką deklarację i jest to nasz sukces negocjacyjny” - czytamy w komunikacie resortu finansów.