Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny rozpoczęła w środę prace nad senackim projektem ustawy, który m.in. doprecyzowuje, w jakich sytuacjach ZUS może zweryfikować prawo przyznawania renty lub emerytury oraz wysokość tych świadczeń.

Senator Jan Filip Libicki (PO), którzy przedstawił przyjęty przez Senat projekt ustawy na posiedzeniu komisji polityki społecznej, powiedział, że proponowane zmiany wychodzą naprzeciw wytycznym z wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał orzekł w 2012 r., że nieograniczone uprawnienie organu rentowego do wszczęcia postępowania z urzędu w celu weryfikacji ustalonego prawa do emerytury lub renty albo ich wysokości jest niezgodne z konstytucją. TK uznał, że wzruszalność prawomocnych decyzji emerytalno-rentowych powinna być sytuacją wyjątkową, wynikającą z precyzyjnie określonych przesłanek.

"Proponowane zapisy w sposób jasny i klarowny kształtują zasady wzruszenia decyzji emerytalno-rentowych. Czynią to w sposób spójny, a przy tym respektują odrębność zagadnienia wzruszania decyzji, przyznających do świadczeń z tytułu emerytury lub renty" - powiedział Libicki.

Zgodnie z projektem ustawy, ZUS będzie mógł zdecydować o wznowieniu postępowania ws. przyznania emerytury lub renty oraz wysokość tych świadczeń w sytuacji fałszowania dowodów, świadomego wprowadzania w błąd lub wydania decyzji w wyniku przestępstwa (w ciągu 10 lat od wydania decyzji), a także w przypadku ujawnienia nowych okoliczności lub dowodów nieznanych organowi w dniu wydania decyzji (w ciągu 5 lat od wydania decyzji).

Ponowne decyzje ws. emerytur lub innych świadczeń będą mogły być wydane w sytuacji uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności orzeczenia sądu, na podstawie, którego została wydana decyzja o przyznaniu świadczenia (w ciągu 5 lat od wydania decyzji), jak również w przypadku przyznania świadczenia lub jego nieprawidłowego obliczenia na skutek błędu organu decydującego (w ciągu 3 lat od wydania decyzji).

Decyzje będą także mogły być zmienione bez żadnego ograniczenia czasowego, jeśli w wyniku zmiany decyzji zostałoby przyznane prawo do świadczenia lub jego wysokość zostałaby podwyższona.

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki poinformował podczas posiedzenia komisji, że nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska rady ministrów ws. projektu ustawy. "Proces uzgadniania tego stanowiska jest bardzo zaawansowany" - podkreślił.

Przewodnicząca komisji polityki społecznej i rodziny Beata Mazurek poinformowała, że komisja wznowi prace nad projektem, kiedy znane będzie stanowisko rządu w tej sprawie. "Nie będziemy tego kierować do podkomisji. Ustawa nie jest duża, ma tylko sześć artykułów. Poradzimy sobie, w momencie kiedy to stanowisko będzie" - wyjaśniała. (PAP)