Pełnomocnik polskiego rządu ds. polityki klimatycznej, wiceminister środowiska Paweł Sałek powiedział we wtorek w rozmowie z PAP, że dyskusje, które toczą się od ponad tygodnia w Marrakeszu, w głównej mierze skupiają się na realizacji porozumienia paryskiego.

Jak zaznaczył, z zadowoleniem przyjęto fakt, że umowa tak szybko weszła w życie; potrzebne było do tego złożenie aktów ratyfikacji przez 55 krajów, które wytwarzają co najmniej 55 proc. światowych emisji.

„Jeszcze kilka miesięcy temu zastanawiano się, czy umowa będzie aktywna w 2020 r.; nagle okazało się, że obowiązuje w niecały rok po przyjęciu w Paryżu” – zauważył wiceminister. Zdaniem Sałka pokazuje to, że świat w dziedzinie ochrony klimatu „poszedł do przodu”.

Reklama

Porozumienie paryskie zostało ratyfikowane przez Polskę, przez Unię Europejską, a także przez największych emitentów zanieczyszczeń.

Jak poinformował wiceminister, w pierwszym tygodniu negocjacji w Marrakeszu na poziomie grup eksperckich i roboczych dyskutowano m.in. o sprawozdawczości. Prace polegały na przygotowaniu bardziej szczegółowych zobowiązań, które w ramach porozumienia paryskiego mają obowiązywać w przyszłości.

Reklama

„Nasi eksperci działają na wielu płaszczyznach i wielu grupach roboczych (…) Bardzo wiele osób jest zaangażowanych w proces, zarówno jako przedstawiciele Unii Europejskiej, jak i Polski” - zaznaczył Sałek.

Zwrócił uwagę, że dużo dyskutuje się na temat finansowania ochrony klimatu. Odbywają się także spotkania bilateralne, a przy okazji szczytu klimatycznego Polska zabiega o niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019. „W tym tygodniu będziemy mieć kolejne spotkanie. Polska delegacja w tę sprawę się włącza, zależy nam na promowaniu naszej kandydatury” – podkreślił.

W Marrakeszu są też obecni przedstawiciele polskich firm, prezentujący rozwiązania z dziedziny ekologicznego transportu, leśnych gospodarstw węglowych czy bezodpadowej energetyki, polegającej na wykorzystywaniu w budownictwie popiołów pochodzących z energetyki.

Wdrażanie porozumienia paryskiego jest tematem rozmów delegatów z blisko 200 krajów, w tym Polski, reprezentantów nauki i biznesu, przedstawicieli organizacji pozarządowych i ekologicznych, a także reprezentantów samorządów.

Władze samorządowe z różnych części świata przyjęły w poniedziałek deklarację ws. działania na rzecz klimatu. Oficjalna prezentacja dokumentu odbyła się na zorganizowanym w ramach COP 22 m.in. przez Komitet Regionów UE Szczycie Klimatycznym Przywódców Lokalnych i Regionalnych.

Podczas spotkania zaapelowano, aby zaangażować samorządy w przygotowanie i wykonanie planu ograniczenia zmiany klimatu; podkreślono, że osiągnięcie realnych wyników wymaga odpowiednich instrumentów finansowych.

Na początku listopada weszło w życie przyjęte w r. 2015 w Paryżu porozumienie klimatyczne, które zobowiązało wszystkie kraje na świecie do podejmowania działań na rzecz ochrony klimatu. Porozumienie zakłada ograniczenie globalnego wzrostu średniej temperatury do poziomu "znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza" w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej.

Szczyt w Marrakeszu potrwa do piątku.

Z Marrakeszu Mateusz Kicka (PAP)