Przygotowania do rozpisania konkursu na nowego prezesa Polskiego Radia - to główny temat, którym zajmie się Rada Mediów Narodowych podczas listopadowego posiedzenia. Według wstępnych planów RMN ma się zebrać 29 listopada - poinformował PAP przewodniczący Rady Krzysztof Czabański.

"Wstępnie jesteśmy umówieni na posiedzenie na 29 listopada" - powiedział PAP Czabański.

Jak dodał, wstępny porządek obrad RMN przewiduje, że Rada będzie zajmować się przygotowaniami do konkursu na prezesa tzw. dużego radia. "To będzie jeden z głównych tematów posiedzenia" - podkreślił.

Według Czabańskiego podczas posiedzenia RMN zapaść mają decyzje m.in. co do harmonogramu konkursu i samego regulaminu konkursu. "Jeśli chodzi o regulamin, to będziemy bardzo uważnie go analizowali, aby wyeliminować błędy, które pojawiły się przy konkursie na prezesa TVP. Wówczas regulamin stanowił czasem przeszkodę w przeprowadzeniu tego konkursu" - zaznaczył szef RMN.

W jego ocenie rozstrzygnięcie konkursu na nowego prezesa Polskiego Radia może nastąpić na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku.

Czabański zaznaczył, że podczas listopadowego posiedzenia Rada może też zająć się "przygotowaniami do tworzenia nowych rad programowych w Polskim Radio, TVP, w ich oddziałach regionalnych oraz w PAP". "Kadencje Rad Programowych upłynęły w momencie wejścia w życie ustawy o Radzie Mediów Narodowych, czyli w lipcu tego roku" - wskazał.

Zgodnie z ustawą o RMN z dniem wejścia jej w życie "wygasają mandaty dotychczasowych rad programowych spółek" medialnych. W przepisach zaznaczono jednak, że działają one "w dotychczasowym składzie" do czasu powołania rad programowych przez RMN.

W rozmowie z PAP Czabański doprecyzował, że kluby parlamentarne wyznaczają 2/3 członków rad programowych a pozostałych Rada. "Wszystkie kluby parlamentarne mają określony parytet ilu członków delegują na ile miejsc. Ten parytet to pochodna wielkości klubu parlamentarnego" - powiedział szef RMN.

"Kluby mają czas do końca listopada na zgłoszenie swoich kandydatów, możliwe więc, że tym tematem zajmiemy się w późniejszym terminie, kiedy będziemy mieć zgłoszonych wszystkich kandydatów" - zaznaczył Czabański. (PAP)