W sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold przedstawiciela klubu Kukiz'15 Pawła Grabowskiego zastąpi inny poseł tego ugrupowania Tomasz Rzymkowski - zdecydował w piątek Sejm. Powodem zmiany jest brak udzielenia Grabowskiemu przez ABW certyfikatu dostępu do informacji niejawnych.

Za zmianą w składzie osobowym komisji opowiedziało się 398 posłów, 4 było temu przeciwnych, a 4 wstrzymało się od głosu.

Tuż przed głosowaniem Grabowski poinformował dziennikarzy, że powodem jego odejścia z komisji śledczej jest to, że nie uzyskał od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego certyfikatu dostępu do informacji niejawnych. "ABW zgłosiła wątpliwości co do tego, czy byłem inwigilowany przez obce służby. Rozumiem i szanuję pracę ABW, natomiast odwołałem się od tej decyzji, jednak aby nie blokować prac komisji śledczej, klub podjął decyzję, że w komisji śledczej zastąpi mnie poseł Tomasz Rzymkowski" - powiedział Grabowski.

"ABW odmówiła mi w tym momencie uzyskania dostępu do certyfikatu, natomiast złożyłem odwołanie, ponieważ sam jestem ciekaw, przedmiotem jakiej inwigilacji mogłem być" - dodał poseł Kukiz'15.